Auktoriserad Elinstallatör A - Högspänning

Utbildningen är för dig som redan har läst Auktoriserad Elinstallatör, AL – Lågspänning och vill komplettera med högspänningsdelen. Utbildningen ger dig möjlighet att söka fullständig auktorisation för låg- och högspänningsanläggningar. Den första träffen är på distans och därefter följer fem veckors utbildning med en platsförlagd träff på den ort du väljer enligt nedan angivna datum.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
8 22. feb.-11. apr. 2024 Solna/DistansSvenska
8 22. feb.-11. apr. 2024 Sundsvall/DistansSvenska
36 05. sep.-10. okt. 2024 Sundsvall/DistansSvenska
36 05. sep.-10. okt. 2024 Solna/DistansSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Auktoriserad Elinstallatör A - Högspänning
Kursmanual : Ja
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Träffar

Träffar Solna VT24 Sundsvall VT24 Solna HT24 Sundsvall HT24
Veckovisa distansträffar, kursstart 22 februari 22 februari 5 september 5 september
Träff på plats 7 mars 5 mars 19 september 17 september
Sista distansträffen, avslutning 11 april 11 april 10 oktober 10 oktober

Utbildningen sträcker sig över 6 veckor och läses på distans via livesända träffar en eftermiddag i veckan, via egenstudier i portalen samt en träff på plats på den ort du väljer.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till elektriker som avser att arbeta som Elinstallatör för regelefterlevnad och till de som avser att utföra egna arbeten.

Kursen innehåller

Livesända träffar på distans med digitalt kursmaterial:

  • Ställverk
  • Kablage

Platsförlagd laborationsträff:

  • Praktisk övning högspänning
  • Studiebesök

Förkunskaper

Vår utbildning Auktoriserad Elinstallatör, AL - Lågspänning eller redan erhållen behörighet. Fullständig gymnasieutbildning inom elprogrammet installation, alternativt motsvarande kunskaper samt minst två års praktisk erfarenhet som elektriker.

Vill du veta mer om Våra utbildningar till Auktoriserad elinstallatör? Läs mer här!