Trainor logo 800x207
Preventex logo

Teknisk information

Kursnamn: Explosionsfarliga områden - Säkert beteende

Typ: E-learning

Språk: Svenska


Kurslängd

45 minuter

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome

Villkor

Moms tillkommer, läs mer om våra köpvillkor här

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om riskområden och farorna med arbete i dessa.

Målgrupp

Till exempel en oljeplattform, bearbetningsanläggning, raffinaderi, destilleri, tankfartyg, silo, bensinstation eller en plats där en explosiv atmosfär kan uppstå på grund av gas, vätskeånga, vätskedimma eller damm blandat med luft.

Kursen innehåller

  • Brandrisk och explosionsrisk
  • Faror i samband med farliga områden med gas eller partiklar
  • Tändkällor
  • Risk och konsekvenser
  • Förebyggande av olyckor och negativa händelser
  • Arbetssätt
  • Användning av rätt verktyg
  • Säkerhetsåtgärder
  • Exempel på tillbud och olyckor

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Regelverk

EU-direktiv 1999/92/EG (HSE i Ex-områden) föreskriver att arbetsgivaren ska upprätta och underhålla ett explosionsskyddsdokument. Detta dokument ska innehålla bland annat riskbedömning, zonkarta och dokumentation om att alla anställda som ska beträda Ex-områden har fått adekvat och lämplig utbildning i explosionsskydd. I alla EU- och EES-länder ska detta implementeras i nationell lagstiftning.

Beställ kurs

Faktureringsuppgifter

Kursdeltagare

Deltagare 1

Deltagare 2

Deltagare 3

Deltagare 4

Deltagare 5

Vi respekterar din integritet. Vi behandlar dina personuppgifter endast för att kommunicera med dig och ge efterfrågad support. Läs mer om Trainors integritetspolicy.

Vill du veta mer?

Kontakta mig om du behöver mer information om kursen eller vill veta om den passar dig eller ditt företag.

Anders Siven crop webb

Anders Sivén

Försäljning

anders.sivenbot prevention@trainor.se