Trainor logo 800x207
Preventex logo

Teknisk information

Kursnamn: Atex Grund

Typ: Klassrumskurs

Språk: Svenska


Kurslängd

8 timmar

Villkor

Moms tillkommer, läs mer om våra köpvillkor här

Mål

Efter genomförd kurs har du fått djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Målgrupp

Drift- och underhållspersonal samt tekniker, ingenjörer, arbetsledare och konsulter som arbetar med eller ska börja arbeta med installationer i områden med explosiv atmosfär.

Kursen innehåller

Kursen ger goda kunskaper om de krav som ställs på arbetssäkerhet för riskområde med explosiv atmosfär. Vi tar upp gällande regler och föreskrifter samt hur du kan uppfylla kraven genom att till exempel följa standarder och handböcker.

Vi förklarar innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU, hur zonklassning kan ske och vad ett Explosionsskyddsdokument ska innehålla. Vi går igenom gällande regler och föreskrifter samt hur man kan uppfylla kraven genom att t.ex. följa olika standarder och handböcker.

 • Lagstiftning
 • Explosion
 • Brandfarlig vara
 • Riskområden
 • Riskreducering
 • Tändkällor
 • Klassningsplan & Zonindelning
 • Explosionsskyddsdokument
 • Arbete i explosionsfarlig miljö
 • Underhållsarbeten
 • Utrustning i EX-områden

Förkunskaper

Erfarenheter från verksamhet som hanterar brandfarlig vara och/eller brännbart damm.

Beställ kurs

Faktureringsuppgifter

Kursdeltagare

Deltagare 1

Vi respekterar din integritet. Vi behandlar dina personuppgifter endast för att kommunicera med dig och ge efterfrågad support. Läs mer om Trainors integritetspolicy.

Vill du veta mer?

Kontakta mig om du behöver mer information om kursen eller vill veta om den passar dig eller ditt företag.

Anders Siven crop webb

Anders Sivén

Försäljning

anders.sivenbot prevention@trainor.se