Samtycke

Välj ett ämne för att lära dig mer om nedan.

Lagring

För att säkerställa att du som användare/kund får behövlig kursdokumentation och kompetens behöver vi lagra en del av dina personuppgifter.

Obligatoriska fält i registreringen är förnamn, efternamn och e-post. Detta är information som vi behöver för att verifiera din identitet och logga in i systemet. Dessutom ber vi om de frivilliga fälten födelsedatum och telefonnummer, samt önskat språkval. I vissa fall krävs också telefonnummer och födelsedatum, samt för vissa certifieringar även personnummer.

Dina personuppgifter används inte för något annat ändamål än att administrera kursen och lagra kursframsteg/kurscertifikat. Dina personuppgifter kommer aldrig att delas med någon annan part om du inte specifikt begär det.

Genom att ge ditt allmänna samtycke samtycker du till att vi lagrar dina personuppgifter, samt att vi skickar dig automatiska/nödvändiga e-postmeddelanden/SMS i samband med kursgenomförandet. Trainor kommer inte att kontakta dig via e-post eller telefon om du inte uttryckligen har samtyckt till detta.

Radering / begäran om åtkomst

När en kurs har avslutats kommer dina personuppgifter att lagras i fem (5) år efter att kursens giltighet/kompetens har gått ut, eller tills du själv ber om att bli raderad. Personuppgifter i samband med beställningar bevaras i minst sju (7) år i enlighet med bokföringslagen.

Användare knuten till ett företag med användarkonto på trainor.se

Om någon på din arbetsplats har registrerat dig som användare måste du kontakta din närmaste chef/HR-chef eller den person som har registrerat sig som användare hos Trainor. Personen i fråga ska då kunna hjälpa dig vidare med din förfrågan.

Privatperson med användarkonto på trainor.se

Om du har registrerat dig privat, eller för ditt eget företag, kan du begära att bli raderad och/eller kräva åtkomst till de personuppgifter systemet har sparat om dig. Har du konto på trainor.se kan radering göras från ”Min sida” efter att du loggat in. För radering på tu-academy.se, eller begäran om åtkomst till dina personuppgifter i något av systemen - skicka ett e-postmeddelande till personuppgifter@trainor.se från den e-post du är registrerad hos på trainor.se eller ringa oss med det telefonnummer du är registrerad med, där du anger din önskan. Vi kommer sedan att följa upp dig med en bekräftelse på din begäran och sammanställa all information som lagras om dig inom 30 dagar från det att begäran ägde rum.

Mer information

För frågor om integritet och personuppgifter, kontakta Trainors GDPR-ansvarige.

Personuppgiftsansvarig för privatkunder är VD för Trainor Sverige AB.

För företagskunder - kontakta ditt dataskyddsombud/HR-chef om du har några frågor kring dina personuppgifter på trainor.se.