GDPR-ansvarig

Välj ett ämne för att lära dig mer om nedan.

Trainor har GDPR-ansvarig person utsedd, vars ansvar är att fungera som kontaktpunkt för kunder och deras användare, kontrollera och samordna efterlevnaden av tillämplig lag och ingå databehandlingsavtal.

Den GDPR-ansvarige ser även till att alla anställda som är involverade i Trainor och tredje part är medvetna om sitt ansvar att skydda personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

GDPR-ansvarig är Marcus Salla

E-post: personuppgifter@trainor.se
telefon: +46 10-122 18 23