Databehandlingsavtal

Välj ett ämne för att lära dig mer om nedan.

Trainor Sverige AB, som personuppgiftsbiträde, erbjuder ett standardavtal för databehandling. Detta omfattar definitioner, ansvarsområden, regler och rutiner för visselblåsning, informationssäkerhet med mera.

Som kund hos Trainor som lagrar information om dina anställda ska ditt företag som personuppgiftsansvarig ingå detta avtal.

Undertecknande av databehandlingsavtalet sker enligt följande:

1. Logga in och gå till "Mitt företag", följ länk i avsnittet om ”Databehandlingsavtal”

2. Ladda ner, fyll i de fält som krävs och underteckna avtalet (notera att avtalet endast finns på engelska).

3. Skicka avtalet digitalt till Trainors GDPR-ansvarige.

4. Trainor kommer då att underteckna avtalet och behålla en kopia, samt skicka en digital kopia tillbaka.

Obs: Avtalet är tecknat med Trainor Sverige AB.