Stromlinjer i solnedgang TRA 01380 1080 Foto Tommy Fjelldal

Vad gör en Distributionselektriker?

För att elektricitet ska kunna komma kunden till godo leds den från ett kraftverk via det stora stamnätet och vidare till mindre regionala och lokala elnät som förser byggnader, gator och parker med elektricitet. Som distributionselektriker är det inom de regionala och lokala näten, så kallade distributionsnät, som du bygger, reparerar och underhåller ledningar, ställverk och nätstationer.

Arbetet som distributionselektriker är fritt och omväxlande men kräver samtidigt stor kunskap. Att arbeta fysiskt utomhus är en naturlig del av arbetet. Eftersom distributionsnätet finns i hela Sverige innebär det också variation när det gäller miljön du arbetar i. Distributionsnätet finns i städer, längs vägarna och ute i skog och mark.

Bransjebilde kraft og energi TRA 02227 1080

Vanliga arbetsuppgifter:

Som distributionselektriker kan du vara anställd hos elkraftföretag eller hos entreprenadföretag som jobbar på uppdrag av elkraftföretag.

Distributionselektrikerns arbetsuppgifter handlar om att:

 • Bygga nya kraftledningar
 • Dra och skarva kablar, jordkabel eller luftledning
 • Underhålla, inspektera och reparera elnät
 • Felsöka och åtgärda fel i ställverk och transformatorstationer
 • Installera nätstationer och kabelskåp
 • Byta ut ledningar och andra delar som blivit för gamla
5

Så studerar du hos oss

Vi varvar våra utbildningar med teoretiska och praktiska delar så att du är väl förberedd när du kommer ut i arbetslivet. Våra utbildningar innehåller distansstudier, labbträffar och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du får testa dina kunskaper från skolan i en verklig miljö och pröva på din framtida yrkesroll. Labbträffarna för elever som läser till distributionselektriker genomförs i Åsbro.

Kurser

 • Mekatronik 1, MEKMEK01 (100 p)
 • Praktisk ellära, ELLPRA0 (100 p)
 • Energiteknik 1, ENEENE01 (100 p)
 • Elkraftteknik, ELRELF0 (100 p)
 • Datorteknik 1a, DAODAT01a (100 p)
 • Belysningsnät, ELDBEY0 (100 p)
 • Lågspänningsnät, ELDLÅS0 (100 p)
 • Högspänningsnät, ELDHÖG0 (100 p)
 • Nät- och transformatorstationer,
  ELDNÄT0 (100 p)
 • Nätunderhållsarbete i stadsnät,
  ELDNÄU0 (100 p)
 • Nätunderhållsarbete på luftledningsnät
  0,4–24 kV, ELDNÄD0 (100 p)
 • Elinstallationer, INSELI0 (200 p)
 • Elektromekanik, ELRELK0 (100 p)
 • Komvuxarbete, KVAREE (100 p)

Förkunskaper

Godkänd grundskola. Vi rekommenderar även godkänt i gymnasiets första kurs i Svenska, Engelska och Matematik.

Genomförande

Om du läser hela utbildningen är det totalt 1500 poäng, inklusive komvuxarbetet, ​

Du varvar mellan att läsa i våra webbkurser på distans med att vara på skolan i Sundsvall. I utbildningen ingår 15% arbetsplatsförlagd undervisning (APL).

Vi har en egen webbaserad utbildningsportal, där du har dina kurser med studietid och information om de mål och krav som ska uppnås för godkänt betyg. I utbildningsportalen finns support och övrig information som du behöver under utbildningen.

I utbildningen kommer du att använda olika simuleringsprogram och därför måste du ha tillgång till en dator (PC) med Windows operativsystem.

Att tänka på innan du ansöker:
En distributionselektrikers arbete utförs ibland på hög höjd, därför kan det vara bra att inte vara höjdrädd om du vill ge dig in i yrket. Dessutom, de stolpskor som används i både yrke och utbildning har en maxbelastning på 120 kg.

Vill du veta mer?

Anna-Lena Lindholm

Skoladministratör

elskolabot prevention@trainor.se

Annette Gradin

Skoladministratör

elskolabot prevention@trainor.se