Ansök genom vuxenutbildningen

Läs genom Komvux och ha möjligheten att ansöka om studiemedel hos CSN.

Ansök privat

Bekosta din egen utbildning själv med en avbetalningsplan och få prova-på-erbjudandet.

Företaget bekostar utbildningen

Du som anställd eller som arbetsgivare med möjlighet att betala för elektrikerutbildning, med vårt prova-på-erbjudande.

Kompetensfabriken

Vårt samarbete med bemanningsföretag. Dela på kostnaden och ha din anställning klar innan du avslutar utbildningen.

Vad gör en Larm- och säkerhetselektriker?

Larmelektriker och säkerhetselektriker är en bred utbildning. Beroende på var du jobbar kan du ha olika yrkestitlar. Till exempel teletekniker, service- och installationselektriker, kabeltekniker, bredbandsmontör, telemontör med mera. Att arbeta som teletekniker kan bland annat innebära att installera data- och teleutrustningar, inbrotts- och brandlarm eller passersystem.

Det kan även handla om att till exempel dra kablar till och sätta in kabel-TV-nät. Även installation av data- och telenät i kontor och industrier kan ingå i jobbet, liksom att bygga datanät för data-, media- och bildöverföring. I arbetet ingår i vissa fall även att installera anläggningar för flyg- och fartygsnavigation.

Det är stor bredd på arbetsuppgifterna inom yrket. Därför är det viktigt att du har god baskunskap i hur du gör elinstallationer. Jobbet kan också innehålla driftsättning och programmering av exempelvis larm och andra installationer. Med andra ord kan jobbet innehålla allt från kabeldragning till programmering.

NEK Elektrikere Installasjon TRA 01151 1080 Foto Heidi Storm Middleton

En del av arbetet innebär att serva och reparera gjorda installationer som till exempel automatiska larm, TV-antenner eller telenät. Då är det viktigt att ta reda på vad som är fel genom att tala med kunden, undersöka och göra mätningar med olika mätinstrument. När felet är lokaliserat åtgärdas det och utrustningen ställs in och provas.

En larminstallatör, eller larmelektriker och säkerhetselektriker, monterar in brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning. De arbetar med det mesta från planering till montering, driftsättning och teknisk beskrivning av installationen. De sköter även service på larmsystem. I arbetet kan det även ingå utbildning till användarna av larmsystemen. Det är därför viktigt att ha kunskap om de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet med larm.

Instrument TRA 02383 1080 Foto Carina Vallin

Så studerar du hos oss

Vi varvar våra utbildningar med teoretiska och praktiska delar så att du är väl förberedd när du kommer ut i arbetslivet. Våra utbildningar innehåller distansstudier och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du får testa dina kunskaper från skolan i en verklig miljö och pröva på din framtida yrkesroll.

5

Kurser

 • Mekatronik 1, MEKMEK01 (100 p)
 • Praktisk ellära, ELLPRA0 (100 p)
 • Elmätteknik 1, ELÄELM01 (100 p)
 • Elkraftteknik, ELRELF0 (100 p)
 • Elmotorstyrning, INSELS0 (100 p)
 • Kommunikationsnät 1, INSKOM01 (100 p)
 • Larm-, övervaknings- och
  säkerhetssystem, LARLAM0 (100 p)
 • Brandlarm, LARBRN0 (100 p)
 • Inbrottslarm, LARINB0 (100 p)
 • Passersystem, LARPAS0 (100 p)
 • CCTV-System, LARCCT0 (100 p)
 • Elinstallationer, INSELI0 (200 p)
 • Elektromekanik, ELRELK0 (100 p)
 • Komvuxarbete, KVAREE (100 p)

Förkunskaper

Godkänd grundskola. Vi rekommenderar även godkänt i gymnasiets första kurs i Svenska, Engelska och Matematik.

Genomförande

Om du läser hela utbildningen är det totalt 1500 poäng, inklusive komvuxarbetet, ​

Du varvar mellan att läsa i våra webbkurser på distans, vara på skolan i Sundsvall samt göra praktik (APL) enligt din individuella studieplan.​

Vi har en egen webbaserad utbildningsportal, där du har dina kurser med studietid och information om de mål och krav som ska uppnås för godkänt betyg. I utbildningsportalen finns support och övrig information som du behöver under utbildningen.

Är du redo för nästa steg?

Vill du veta mer?

Anna-Lena Lindholm

Skoladministratör

Annette Gradin

Skoladministratör