Ansök genom vuxenutbildningen

Läs genom Komvux och ha möjligheten att ansöka om studiemedel hos CSN.

Ansök privat

Bekosta din egen utbildning själv med en avbetalningsplan och få prova-på-erbjudandet.

Företaget bekostar utbildningen

Du som anställd eller som arbetsgivare med möjlighet att betala för elektrikerutbildning, med vårt prova-på-erbjudande.

Kompetensfabriken

Vårt samarbete med bemanningsföretag. Dela på kostnaden och ha din anställning klar innan du avslutar utbildningen.

Vad gör en industrielektriker?

Några vanliga arbetsuppgifter för industrielektriker är service, underhåll och idrifttagning av el- och automatikutrustningar. Du kan vara anställd i ett industriföretag eller i ett installation-/serviceföretag och utföra uppdrag på industrier, offentliga byggnader/anläggningar.

Utbildningen till Industrielektriker kan också ses som en kompetensutveckling av redan utbildade installationselektriker som behöver bredda sitt kompetensområde. Du kan arbeta parallellt med studierna du bestämmer själv studietakten.

NEK Elektrikere Installasjon TRA 01151 1080 Foto Heidi Storm Middleton

Målet med utbildningen är att deltagaren ska lära sig installera och montera el- och automationsutrustning samt service, underhåll och idrifttagning av el- och automatikutrustningar.

I utbildningen ingår även minst 8 veckors praktik ute på ett företag. Praktiken kan du göra på hemorten eller i dess närhet.

Instruerad person

Så studerar du hos oss

Vi varvar våra utbildningar med teoretiska och praktiska delar så att du är väl förberedd när du kommer ut i arbetslivet. Våra utbildningar innehåller distansstudier och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du får testa dina kunskaper från skolan i en verklig miljö och pröva på din framtida yrkesroll.

5

Kurser

 • Mekatronik 1, MEKMEK01 (100 p)
 • Praktisk ellära, ELLPRA0 (100 p)
 • Elmätteknik 1, ELÄELM01 (100 p)
 • Elkraftteknik, ELRELF0 (100 p)
 • Elmotorstyrning, INSELS0 (100 p)
 • Kommunikationsnät 1, INSKOM01 (100 p)
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem,
  LARLAM0 (100 p)
 • Mät- och styrteknik, MÄTMÄO0 (100 p)
 • Fastighetsautomation 1, FAIFAS01 (100 p)
 • Mät- och reglerteknik, MÄTMÄT0 (100 p)
 • Programmerbara styrsystem,
  MÄTPRR0 (100 p)
 • Elinstallationer, INSELI0 (200 p)
 • Elektromekanik, ELRELK0 (100 p)
 • Komvuxarbete, KVAREE (100 p)

Förkunskaper

Godkänd grundskola. Vi rekommenderar även godkänt i gymnasiets första kurs i Svenska, Engelska och Matematik.

Genomförande

Om du läser hela utbildningen är det totalt 1500 poäng, inklusive komvuxarbetet, ​

Du varvar mellan att läsa i våra webbkurser på distans, vara på skolan i Sundsvall samt göra praktik (APL) enligt din individuella studieplan.​

Vi har en egen webbaserad utbildningsportal, där du har dina kurser med studietid och information om de mål och krav som ska uppnås för godkänt betyg. I utbildningsportalen finns support och övrig information som du behöver under utbildningen.

Är du redo för nästa steg?

Vill du veta mer?

Anna-Lena Lindholm

Skoladministratör

Annette Gradin

Skoladministratör