Några relevanta kurser för din bransch

Elsäkerhet vid arbete

Elsäkerhet vid arbete - Installation

Elsäkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elrisk-källor krävs att vi behärskar och följer regelverket. I kursen ingår även Första hjälpen vid elolyckor. Efter genomförd kurs ska du kunna tillämpa tolkningen av standarden SS-EN 50110-1.

Beställ kurs
Microsoftteams image 3

Ljusbågsfaror – En introduktion

Elektriska faror är tålmodiga och slår alltid till när det finns en möjlighet, ofta är det du som sätter igång den oönskade händelsen. Den här kursen går igenom vad ljusbågar är, hur ljusbågsfaror uppstår, händelseenergi och riskreducerande åtgärder.

Beställ kurs
Microsoftteams image 2

TiIlträde till elektriska anläggningar

Den här kursen är för dig som behöver tillträde till, eller ska arbeta i eller nära elektriska starkströmsanläggningar men med icke-elektriskt arbete.

Beställ kurs

Vill du veta mer?

Marcus Strandberg crop webb

Marcus Strandberg

Försäljning

Vill du veta mer om våra olika kurser för installationsbranschen eller är du intresserad av företagsanpassade utbildningar?

Vi erbjuder, utöver öppna kursplatser, utbildningar på plats hos er, skräddarsydda för era behov.

API & Self-service

Låt våra system prata med dina så blir jobbet enklare för dig. I Trainors webbshop kan du låta personalen tilldela sig själv kurserna de behöver eller automatiskt synka mot ert HR-system så har vi en lösning som passar er.

Laptop gd56051eba 1920
ESA 19 Fackkunnig rep

ESA 19 Fackkunnig - Repetition

ESA 19 Fackkunnig är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning. Ett ESA-certifikat är giltigt i tre år. Den här kursen vänder sig till dig som är elektriker och ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning samt är i slutet på ditt certifikats giltighetstid.

Beställ kurs
Arbete med spanning

Arbete med spänning

Den här kursen ger kursdeltagarna de kunskaper som krävs för att arbeta enligt arbetsmetoden Arbete med spänning, isolerhandskmetoden. Enligt standarden SS-EN 50 100-1 utgåva 3 punkt 6.3.2 skall den som använder sig av arbetsmetoden ha speciell utbildning i utövandet.

Beställ kurs
Kontroll fore idrifttagning webb edit 1

KFI - Kontroll före idrifttagning

Kursen förklarar på ett grundläggande och lättförståeligt sätt varför, när och vem som ska utföra KFI - Kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning. Kursen riktar sig till alla som har kontrollansvaret på ett elinstallationsföretag.

Beställ kurs
Auktoriserad elinstallator

Auktoriserad elinstallatör, AL

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som Auktoriserad Elinstallatör inom elinstallationsföretag och att utföra egna elinstallationsarbeten. Utbildningen benämndes tidigare Allmän behörighet och är uppdaterad efter elsäkerhetslagen (2017).

Beställ kurs
Elsakerhetsledare edit

Elsäkerhetsledare

Den här kursen ger de kunskaper som krävs för att axla rollen som elsäkerhetsledare. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete. Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa viktiga punkter i föreskrifter och standarder, genomföra riskanalys och val av arbetsmetod samt förstå delegeringar och dess juridiska konsekvenser.

Beställ kurs
Trainor logo

Öppna kurskatalogen för att se allt som vi erbjuder din bransch. Från Auktorisation A till grundläggande elsäkerhetskurser.

Trainor erbjuder även kurser inom elkraft, energiteknik och arbetsmiljö.

Classroom tra 02386 photo carina vallin 720

Lärarnas kompetens, deras historier från verkligheten, så bra!

Kursdeltagare