Elsäkerhetsledare

Den här kursen ger de kunskaper som krävs för att axla rollen som elsäkerhetsledare. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Elsäkerhetsledare
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa viktiga punkter i föreskrifter och standarder, genomföra riskanalys och val av arbetsmetod samt förstå delegeringar och dess juridiska konsekvenser

Målgrupp

Installatörer, elektriker och arbetsledare inom industri eller distributionsföretag.

Kursen innehåller

Elarbetsansvaret har bytt namn till Elsäkerhetsledare, det är en följd av att Europastandarden SS-EN 50110-1 ändrat benämningarna i sin senaste utgåva 3. Även Energiföretagen Sverige har ändrat benämningarna i sina elsäkerhetsanvisningar ESA 19. Kursen avhandlar viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2022:2, 3 och standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3 om rollen, samt riskhantering inför arbetet och val av arbetsmetod. Vi tittar även på vilka egenskaper och krav ESA 19 ställer på den som är elsäkerhetsledare.

  • Genomgång och tolkning av viktiga punkter i föreskrifter och standarder
  • Riskhantering, bedöma säkerhetsavstånd
  • Genomgång av arbetsmetoder
  • Information om att säkerställa spänningslöshet
  • Arbetets organisation och delegeringar
  • Kursen avslutas med skriftligt prov.

Regelverk

SS-EN 50110-1, ELSÄK-FS 2022:2, 3

Förkunskaper

Kursdeltagarna förutsätts arbeta som elektriker och ha en relevant grundutbildning.

Relaterade kurser: