Elsäkerhet vid arbete

Vår lärarledda kurs vänder sig till dig som ska arbeta där det finns en risk för elektrisk fara. Lär dig mer om säkerhetsåtgärder för att förebygga elolyckor och driftstörningar, olika arbetsmetoder och hur du planerar arbetet.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss
Typ
Klassrum
Liveföreläsningar med en erfaren instruktör.
Kurslängd
1 dag
Hur lång tid tar kursen. Se detaljer i kurstabellen.
Språk
SvenskaSvenska
Språket som instruktören kommer att tala under kursen.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Vi erbjuder koppling till kompetensdatabasen ID06 . Det innebär att du som har slutfört denna utbildning hos oss kan få den registrerad på ditt ID06-kort mot en mindre administrativ avgift.

Mål

Efter kursen ska du förstå Standarden 50110-1, hur du planerar arbetet, olika arbetsmetoder och organisationen för att förebygga elolyckor och driftstörningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar där det finns risk för elektrisk fara. Du kan till exempel vara elektriker, vaktmästare, arbetsledare inom fastighet eller arbeta med industri-, gruv- eller distributionsanläggningar.

Kursen innehåller

Under utbildningen går vi igenom elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet, europastandarden SS-EN 50110-1 (Drift av elektriska anläggningar) och handboken Arbete vid risk för elektrisk fara.

Vi går igenom hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning. Utbildningen innehåller tillträdesregler, arbetets organisation och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare/Elsäkerhetsledare för elanläggning respektive arbete. Även riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet tas upp.

I kursen Elsäkerhet vid arbete går vi igenom de olika arbetsmetoderna med-, utan spänning, inom - och utanför närområde samt risker med arbete invid parallella ledningar. Vi går också igenom föreskriften och allmänna råd om Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar.

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar, ELSÄK-FS 2022:3
  • Drift av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
  • Handboken Arbete vid risk för elektrisk fara
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Regelverk

SS-EN 50110-1, Drift av elektriska anläggningar

Förkunskaper

Teknisk information

Kursmanual

Ja, du får en fysisk kursmanual i början av kursen.

Relaterade kurser
Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App