Elsäkerhet vid arbete

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Kursen baseras på Skötsel av elektriska anläggningar (Europastandarden SS-EN 50110-1) och handboken Arbete vid risk för elektrisk fara från Elsäkerhetsverket och arbetsmiljöverket.
Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss
Typ
Klassrum
Liveföreläsningar med en erfaren instruktör.
Kurslängd
1 dag
Hur lång tid tar kursen. Se detaljer i kurstabellen.
Språk
SvenskaSvenska
Språket som instruktören kommer att tala under kursen.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Mål

Efter kursen ska deltagarna förstå hur Standarden 50110-1 planerar arbetet, olika arbetsmetoder och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.”.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla dem som ska arbeta där det finns en elektrisk fara både fackkunniga och lekmän. Det kan t.ex. vara elektriker, vaktmästare, arbetsledare mm. inom fastighet, industri-, gruv- och distributionsanläggningar.

Kursen innehåller

Under utbildningen går vi igenom elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet, europastandarden SS-EN 50110-1 (Skötsel av elektriska anläggningar) och handboken Arbete vid risk för elektrisk fara.

Vi går igenom hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning. Utbildningen innehåller tillträdesregler, arbetets organisation och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare/Elsäkerhetsledare för elanläggning respektive arbete. Även riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet tas upp.

I kursen Elsäkerhet vid arbete går vi igenom de olika arbetsmetoderna med-, utan och nära spänning samt risker med arbete invid parallella ledningar. Vi går också igenom föreskriften och allmänna råd om Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar.

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar, ELSÄK-FS 2022:3
  • Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
  • Handboken Arbete vid risk för elektrisk fara
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Regelverk

SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar

Förkunskaper

Teknisk information

Kursmanual

Ja, du får en fysisk kursmanual i början av kursen.

Relaterade kurser

Download Trainor App

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App