Några relevanta kurser för din bransch

Atex webb

Atex

I den här kursen förklarar vi innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, enligt utrustningsdirektivet 2014/34/EU, hur zonklassning kan ske och vad ett Explosionsskyddsdokument ska innehålla. Efter kursen har du fått goda kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Beställ kurs
Eälsäkerhet vid arbete industri

Elsäkerhet vid arbete - Industri, låg- och högspänning

Elsäkerhet vid arbete bygger på SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar och handboken Arbete vid risk för elektrisk fara som är publicerad av Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket. Kursen är anpassad efter industrins behov och situationer, kursen ger dig kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar (Europastandarden SS-EN 50110-1). Kursen behandlar både låg- och högspänningsanläggningar.

Beställ kurs
ESA Industri och Installation

ESA Industri och Installation

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1. Kursen omfattar regler för arbeten inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande.

Beställ kurs

Vill du veta mer?

Anders Siven crop webb

Anders Sivén

Försäljning

anders.sivenbot prevention@trainor.se

Vill du veta mer om våra olika kurser för industrin eller är du intresserad av företagsanpassade utbildningar?

Vi erbjuder, utöver öppna kursplatser, utbildningar på plats hos er, skräddarsydda för era behov.

API, SCORM och Self-service

Låt våra system prata med dina så blir jobbet enklare för dig

Vill du låta personalen tilldela sig själva de utbildningar de behöver i vår webbshop? Eller automatiskt synka våra kurser mot ert HR-system?Oavsett vilket har vi en lösning som passar er!

Laptop gd56051eba 1920
Auktoriserad elinstallator

El för mekaniker

Med ökad praktisk kompetens inom el hos företagets underhållspersonal kan onödiga stopp i produktionen förkortas. I vår utbildning El för mekaniker lär du dig att på ett säkert sätt felsöka och byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande.

Beställ kurs
Pannoperatör i praktiken

Pannoperatör i praktiken

Vår utbildning Pannoperatör i praktiken är en komplett utbildning som både ger dig kunskap för att optimera driften av panna och förbereder dig som arbetar som pannoperatör/pannskötare inför certifiering. Vi går bland annat igenom drift, energi och värmelära, skydd och säkerhet och olika typer av pannanläggningar.

Beställ kurs
Microsoftteams image 3

Ljusbågsfaror – En introduktion

Elektriska faror är tålmodiga och slår alltid till när det finns en möjlighet, ofta är det du som sätter igång den oönskade händelsen. Den här kursen går igenom vad ljusbågar är, hur ljusbågsfaror uppstår, händelseenergi och riskreducerande åtgärder.

Beställ kurs
ESA 19 Fackkunnig rep

ESA Elektriskt arbete - Repetition

ESA-E1.1 Elektriskt arbete - Repetition (tidigare ESA 19 Fackkunnig - Repetition) riktar sig till dig vars ESA-certifikat håller på att löpa ut. Ett ESA-certifikat är giltigt i tre år. Utbildningen riktar sig till dig som ska leda, utföra eller planera arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar.

Beställ kurs
PLC

PLC Grund

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur ett PLC-system är uppbyggt och hur det används inom industriell automation. Kursen innehåller laborationer och praktiska övningar. Efter kursen har du fått grundläggande kunskaper om hur ett PLC-system programmeras och driftsätts. Du får också grundläggande kunskaper om felsökning, monitorering och simulering av PLC-program.

Beställ kurs
Trainor logo

Öppna kurskatalogen för att se allt som vi erbjuder din bransch. Från Begränsad Auktorisation B till grundläggande elsäkerhetskurser.

Trainor erbjuder även kurser inom elkraft, energiteknik och arbetsmiljö.

07 07 2014 10 23 02 hoganas logo

Vi har ett gott samarbete med god service genom att ge snabb respons och ett trevligt bemötande, förutom det en drivkraft och ett engagemang att möta våra behov på bästa möjliga sätt.

Amelia Hallberg Höganäs AB