Några relevanta kurser för din bransch

Atex webb

Atex webb

I den här kursen förklarar vi innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, enligt utrustningsdirektivet 2014/34/EU, hur zonklassning kan ske och vad ett Explosionsskyddsdokument ska innehålla. Efter kursen har du fått goda kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Beställa kurs
Elsäkerhet vid arbete

Elsäkerhet vid arbete - Installation

Elsäkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elrisk-källor krävs att vi behärskar och följer regelverket. I kursen ingår även Första hjälpen vid elolyckor. Efter genomförd kurs ska du kunna tillämpa tolkningen av standarden SS-EN 50110-1.

Beställa kurs
ESA Industri och Installation

ESA Industri och Installation

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1. Kursen omfattar regler för arbeten inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande.

Beställa kurs

Vill du veta mer?

Anders Siven crop webb

Anders Sivén

Försäljning

Vill du veta mer om våra olika kurser för industrin eller är du intresserad av företagsanpassade utbildningar?

Vi erbjuder, utöver öppna kursplatser, utbildningar på plats hos er, skräddarsydda för era behov.

API & Self-service

Låt våra system prata med dina så blir jobbet enklare för dig. I Trainors webbshop kan du låta personalen tilldela sig själv kurserna de behöver eller automatiskt synka mot ert HR-system så har vi en lösning som passar er.

Laptop gd56051eba 1920
Auktoriserad elinstallator

El för mekaniker

Med ökad praktisk kompetens inom el hos företagets underhållspersonal kan onödiga stopp i produktionen förkortas. I vår utbildning El för mekaniker lär du dig att på ett säkert sätt felsöka och byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande.

Beställa kurs
Pannoperatör i praktiken

Pannoperatör i praktiken

Vår utbildning Pannoperatör i praktiken är en komplett utbildning som både ger dig kunskap för att optimera driften av panna och förbereder dig som arbetar som pannoperatör/pannskötare inför certifiering. Vi går bland annat igenom drift, energi och värmelära, skydd och säkerhet och olika typer av pannanläggningar.

Beställa kurs
Microsoftteams image 3

Ljusbågsfaror – En introduktion

Elektriska faror är tålmodiga och slår alltid till när det finns en möjlighet, ofta är det du som sätter igång den oönskade händelsen. Den här kursen går igenom vad ljusbågar är, hur ljusbågsfaror uppstår, händelseenergi och riskreducerande åtgärder.

Beställa kurs
ESA 19 Fackkunnig rep

ESA 19 Fackkunnig - Repetition

ESA 19 Fackkunnig är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning. Ett ESA-certifikat är giltigt i tre år. Den här kursen vänder sig till dig som är elektriker och ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning samt är i slutet på ditt certifikats giltighetstid.

Beställa kurs
PLC

PLC Grund

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur ett PLC-system är uppbyggt och hur det används inom industriell automation. Kursen innehåller laborationer och praktiska övningar. Efter kursen har du fått grundläggande kunskaper om hur ett PLC-system programmeras och driftsätts. Du får också grundläggande kunskaper om felsökning, monitorering och simulering av PLC-program.

Beställa kurs
Trainor logo

Öppna kurskatalogen för att se allt som vi erbjuder din bransch. Från Begränsad Auktorisation B till grundläggande elsäkerhetskurser.

Trainor erbjuder även kurser inom elkraft, energiteknik och arbetsmiljö.

07 07 2014 10 23 02 hoganas logo

Vi har ett gott samarbete med god service genom att ge snabb respons och ett trevligt bemötande, förutom det en drivkraft och ett engagemang att möta våra behov på bästa möjliga sätt.

Amelia Hallberg Höganäs AB