IECEx och ATEX-märkning av elektrisk utrustning

73f45dad-2b86-11ed-97d4-dea9a5519468_EX_markning_bild5.png
6d157c42-2b86-11ed-84f4-2e020d9cc4e9_EX_markning_bild1.png
Vad betyder egentligen alla bokstäver och tal? Hur ser du att utrustningen har tillräckligt explosionsskydd så att den kan installeras i den zon det är tänkt? Det här är kunskap som är kritisk när du ska välja ut eller installera utrustning i ett explosionsfarligt område. All utrustning som ska installeras eller användas i ett ex-område ska vara konstruerad på ett sånt sätt att den inte kan vara en tändkälla. Vår kurs tar upp märkning av Ex-utrustning enligt ATEX-direktivet och IEC-standarden

Teknisk information

Kursnamn : IECEx och ATEX-märkning av elektrisk utrustning
Kursmanual : Nej
Typ : Webbkurs
Varaktighet : 1 timmar
Språk: Svenska
Leverantör: Trainor

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Mål

Efter kursen har du fått grundläggande kunskaper om märkning av IECEx- och ATEX-produkter och vet vilka zoner produkter och utrustning får användas i.

Målgrupp

Kursen riktar sig till elinstallatörer, elektriker, projektledare och arbetsledning inom installation, industrin och facility management. Den riktar sig även till företag som tillverkar eller säljer ex-utrustning i EU och EES.

Kursen innehåller

I den här kursen lär du dig att välja rätt utrustning med rätt skyddsnivå för den explosiva atmosfär som finns i ett område. Ett sådant område ställer höga krav på utrustningen som installeras eller ansluts vilket leder till ett behov av kunskap om de gällande regelverken.

  • IECEx
  • Utförandeformen och skyddsnivå
  • Explosions-/utrustningsgruppen
  • Temperaturklassen
  • Miljö och skyddsnivå
  • Märkning av mekanisk utrustning
  • ATEX
  • Hur du läser ATEX-skyltar
  • Utrustning och utrustningskategorier
  • Varianter av ATEX-märkning

Regelverk

IECEx-standarden och ATEX-direktivet

Kompetens

Grundläggande kunskaper om Ex-områden, direktiv och lagstiftning. Du ska till exempel vara bekant med med zonindelningar, zonkartor samt gas- och dammgrupper.

Relaterade kurser