Teknikutbildarna byter namn till Trainor

I och med namnbytet lanseras en helt ny hemsida med funktioner som gör det enklare för dig att hantera och överblicka kurser, utbildningar och kompetensutveckling för hela företaget. Detta ger möjlighet till en helhetsbild av medarbetarnas totala kompetensutveckling och du kan försäkra dig om utbildningssituationen i din verksamhet.

I detta format tar vi vår utbildning till en ny nivå, både vad gäller kvalitet och erfarenhet. Vi använder hela vår digitala verktygslåda för att producera utbildning, online såväl som offline.

Image 14

Är du inte klar med din kurs eller läser du på vår elektrikerskola?

Oroa dig inte, vår tidigare portal TU-academy finns fortfarande kvar. Där kan du logga in med samma uppgifter som tidigare och komma åt dina kurser och kursintyg.

Bra kurser ger trygghet på jobbet

Med 100 000 kursdeltagare per år, och trettio års erfarenhet är Trainor Nordens största företag inom säkerhetsutbildningar. Vår kursverksamhet, våra webbkurser och den elektrikerutbildning vi erbjuder handlar om att skydda liv och tillgångar genom en ökad kunskap om säkerhet och säkerhetskultur i arbetet.

Trainor logo
Utbildning för fackfolk. Av fackfolk.

Vi formar banbrytande kurser och utbildningar som återger realistiska situationer som du kan känna igen. Vi är övertygade om att lärandet måste återge en verklighetsförankrad bild för att nå en pedagogisk höjd.

Upptäck lite av det vi har

Elsäkerhet på bygg- och anläggningsplatser

Elsäkerhet på bygg- och anläggningsplatser

Det finns många faror på Bygg- och anläggningsplatser. Vet du vilka de elektriska farorna är? Den här kursen ger dig de nödvändiga kunskaperna om elsäkerhet så att du kan arbeta säkert och undvika olyckor.

Beställ kurs
ESA 19 Fackkunnig rep

ESA 19 Fackkunnig - Repetition

ESA 19 Fackkunnig är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning. Ett ESA-certifikat är giltigt i tre år. Den här kursen vänder sig till dig som är elektriker och ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning samt är i slutet på ditt certifikats giltighetstid.

Beställ kurs
Pannoperatör i praktiken

Pannoperatör i praktiken

Vår utbildning Pannoperatör i praktiken är en komplett utbildning som både ger dig kunskap för att optimera driften av panna och förbereder dig som arbetar som pannoperatör/pannskötare inför certifiering. Vi går bland annat igenom drift, energi och värmelära, skydd och säkerhet och olika typer av pannanläggningar.

Beställ kurs