Distansia Logotyp
Part of Trainor klippt

Teknisk information

Kursnamn: Begränsad auktorisation B

Typ: Distans

Språk: Svenska

Leverantör: Distansia


Kurslängd

Du läser helt i din egen takt och normaltiden för att bli klar om du sätter av två kvällar i veckan, ligger på ca 3 månader för att kunna söka Begränsad behörighet. Maxtiden är två år inom den betalda kursavgiften. Tiden går sedan att förlänga ytterligare mot en avgift på 30% av kursavgiften.

Om du skulle bli sjuk pausar vi din utbildningstid vid uppvisande av giltigt läkarintyg, vi kan även pausa din eventuella delbetalning under en månad om du valt det alternativet.

Genomförande

Utbildningen bedrivs enligt ett flexibelt koncept. Det innebär att du som deltagare till största delen kommunicerar med våra lärare via vår utbildningsportal, telefon och email med mera.
Teoriprov görs via din dator efter godkända inlämningsuppgifter.

Villkor

Moms tillkommer, läs mer om våra köpvillkor här

Mål

Vid godkänt resultat på delprov och slutprov, utfärdas efter utbildningen ett intyg som visar att du uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på den teoretiska delen som du behöver vid ansökan om Begränsad auktorisation. Du ansöker själv om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. För att erhålla auktorisationen krävs dessutom två års allsidig praktik från elarbeten av de slag som behörigheten avser under en behörig elinstallatörs överinseende.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetstekniker, vitvaruinstallatörer, mekaniker, underhållspersonal, reparatörer och du som arbetar med el men inte har någon auktorisation.

Kursen innehåller

Begränsad auktorisation B ger dig färdigheter i att från ritnings- och schemaunderlag utföra de installationer som omfattas av behörigheten, samt att följa gällande säkerhetsföreskrifter. Kursen innehåller även föreskrifter, lagar och förordningar som gäller för elanläggningar, elektriska apparater, bruksföremål och ledningar samt ledningsburna störningar. Dessutom ges kunskaper i installation, felsökning och underhåll av elutrustningar samt miljökraven vid de elarbeten som omfattas av Begränsad auktorisation B.

Utbildningen fokuserar på Praktisk Ellära och Elkraftteknik. Dessutom ingår en obligatorisk praktikdag. Den görs tillsammans i grupp när du är klar med de teoretiska delarna. Praktikdagen kan genomföras i Göteborg, Sundsvall eller Stockholm och bestäms löpande i ditt upptagningsområde.

Vi har förinspelade filmer på samtliga kursdelar, till exempel på all matematik som visar hur du räknar på olika uppgifter. Efter varje avklarad teoridel gör du tentorna i lugn och ro hemma på din egen dator. Du bestämmer själv när du själv vill och kan.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet från den typ av elinstallationsarbete som auktorisationen omfattar. Grundläggande kunskaper inom matematik och ellära.

Läs mer hos Elsäkerhetsverket om hur du erhåller Auktorisationen.

Kontakta oss gärna för en genomgång av din bakgrund och förutsättningar för ett lyckat studieresultat mot målet att erhålla Begränsad auktorisation.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du behöver mer information om kursen eller vill veta om den passar dig eller ditt företag.