Den här utbildningen genomförs i vårt dotterbolag Distansias utbildningsportal. Handläggningstiden för registrering beräknas till 1-3 arbetsdagar. När ordern behandlats kommer ni att bli kontaktade av kursadministratören.

Kostnad för kursen: 14 900 SEK exkl. moms

Distansia begränsad klippt

Utbildningens kurslängd är individuell, upp till 2 år. Kurslängden kan förlängas 1 år mot en avgift på 30% av den gällande kursavgiften. En ev. förlängning skall ske innan kursens avslut och med mailbegäran från deltagaren. Överordnat är myndighetsbeslut som förändrar förutsättningar för förlängning av den aktuella utbildningen.