För dig som arbetar inom kommunal vuxenutbildning

Som kommun kan ni behöva ett avtal när ni köper utbildning. Ni kan kontakta oss för att skriva ett avtal eller välja att köpa direkt. Ett annat alternativ är att köpa genom en av våra avtalskommuner via IKE, interkommunal ersättning.

Vill ni köpa direkt utan avtal använder ni skolans ansökan och fyller även i faktureringsuppgifter. Elevens individuella studieplan och betyg skickas till er, som är huvudman.

Vill ni köpa genom IKE så har vi ett avtal med Hudiksvalls kommun. I det avtalet ingår att faktureringen sker direkt från oss till er. Det är oss ni har kontakt med när ni har frågor och funderingar om era elever. Godkänd IKE-blankett skickas direkt till oss för antagning. Elevens individuella studieplan och betyg skickas till Hudiksvalls kommun, som är huvudman.

Vill ni skriva ett avtal med oss, kontakta oss så hjälper vi er.

Laptop gd56051eba 1920

Vill du veta mer?