Begränsad Auktorisation B

Som reparatör eller installatör av olika utrustningar har du behov av den teoretiska och praktiska kompetensen för Begränsad auktorisation B. För att kunna ansöka om Begränsad auktorisation B ställs ett utbildningskrav och ett krav på två års praktisk erfarenhet. Innehållet i vår kurs följer gällande kunskaps- och färdighetskrav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör ELSÄK-FS 2017:4. Deltagaren ansöker själv om Auktorisationen när alla kraven är uppfyllda. När du fått ut din behörighet från Elsäkerhetsverket får du arbeta med elinstallationsarbete i lågspänningsanläggningar (i befintlig gruppledning). Du får även installera och koppla bort elektriska utrustningar, ljusarmaturer och uttag. Utbildningen är kompetenshöjande och läses delvis på distans. Din inlärning sker genom teoretiska avsnitt och delprov i vår webbaserade lärportal samt under två lärarledda laborationstillfällen á 2 dagar med teoretiska och praktiska övningar och slutprov. Våra webbkurser Elsäkerhet vid arbete och Kontroll före idrifttagning ingår också. Du kan arbeta parallellt med studierna, men kursen förutsätter att du studerar på egen hand inför de lärarledda momenten.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
13 29-30. mars 2023 SundsvallSvenska
17 25. apr.-30. mai 2023 SolnaSvenska
18 03. mai-14. juni 2023 SundsvallSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Begränsad Auktorisation B
Kursmanual : Ja
Typ : Klassrum
Kurslängd: 4 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Kursen består av två tvådagarsträffar på plats med några veckors mellanrum. Före och mellan träffarna studerar du på distans i vår webbportal. Datum för träffarna ser du vid bokning.

Mål

Vid godkänt resultat på delprov och slutprov, utfärdas efter utbildningen ett intyg som visar att du uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på den teoretiska delen som du behöver vid ansökan om Begränsad auktorisation. Du ansöker själv om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. För att erhålla auktorisationen krävs dessutom två års allsidig praktik från elarbeten av de slag som behörigheten avser under en behörig elinstallatörs överinseende.

Målgrupp

Fastighetstekniker, vitvaruinstallatörer, mekaniker, underhållspersonal, reparatörer och du som arbetar med el men inte har Auktorisation A.

Kursen innehåller

Träff 1: Praktisk ellära

 • Likströmskretsar och enfas-växelströmskretsar
 • Trefas-växelströmskretsar och TN-C-, TN-S-, TT- och IT-system
 • Skyddsapparater
 • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning
 • Skyddsledarens funktion och verkan
 • Övertonernas verkan på elnätet
 • Vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning
 • Skriftligt prov

Träff 2: Elkraftteknik

 • Uppsättning och flyttning av ljusarmaturer, elkopplare och uttag
 • Fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning
 • Ritningar och elscheman
 • Gällande regler och standarder för elinstallationsarbeten
 • Mäta spänning, ström och resistans samt utföra isolationsmätning
 • Kontroll före idrifttagning webb och Skötsel av elektriska anläggningar webb
 • Skriftligt prov
  Kursen innehåller även webbkurserna Elsäkerhet vid arbete och Kontroll före idrifttagning

Regelverk

Innehållet i vår kurs följer gällande kunskaps- och färdighetskrav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör ELSÄK-FS 2017:4

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet från den typ av elinstallationsarbete som auktorisationen omfattar. Grundläggande kunskaper inom matematik och ellära.