Alla nyheter

Teknikutbildarna byter namn till Trainor

1 februari 2022 byter Teknikutbildarna i Norden AB namn till Trainor AB. Teknikutbildarna förvärvades av Trainor Elsikkerhet AS föregående år och nu bildar företagen tillsammans Trainor group. Tillsammans har svenska och norska Trainor över 100 000 kursdeltagare per år, 30 års erfarenhet av digital och lärarledd undervisning och är Nordens största utbildare inom elsäkerhet.

1 februari 2022 byter Teknikutbildarna i Norden AB namn till Trainor AB. Teknikutbildarna förvärvades av Trainor Elsikkerhet AS föregående år och nu bildar företagen tillsammans Trainor group. Tillsammans har svenska och norska Trainor över 100 000 kursdeltagare per år, 30 års erfarenhet av digital och lärarledd undervisning och är Nordens största utbildare inom elsäkerhet.

-Det här är ett namnbyte som ger styrka till utvecklingen av säkerhetsutbildningar på den svenska marknaden. Med fler företag i bolagsgruppen kan Trainor expandera till nya geografiska marknader och addera ytterligare affärsområden för att öka tillväxten, både i och utanför Skandinavien. Att Teknikutbildarna byter namn är strategiskt viktigt, med namnbytet kan vi nyttja det bästa från båda bolagen och vara verksamma under ett och samma företagsparaply, det förenklar och ger kraft för vårt gemensamma arbete framåt, säger Stian Martinsen, Vd för Trainor Group och Trainor Elsikkerhet AS.

I samband med förvärvet gick Teknikutbildarna, den svenska delen av Trainor, in i en kraftig expansionsfas för att cementera platsen på elsäkerhetsmarknaden. Ett nytt kontor öppnades i Nyköping och hittills har 6 personer rekryterats till olika avdelningar, och flera nya medarbetare är på väg in.

- Vi formar framtidens utbildningar och gör det i samverkan med våra kollegor i Norge. Vi känner både stolthet och mod i vår nya konstellation. I det här formatet kan vi ta säkerhetsutbildningar till en ny nivå, både vad gäller kvalitet och upplevelse. Vi använder hela vår digitala verktygslåda för att producera utbildningar, online såväl som offline. Vi kan skapa animerade webbkurser och utbildningar, där tekniker som 3D, filmverktyg, och speldesign används i produktionen, säger Jens Albrektsson, Vd Trainor AB.

- Vår samlade specialistkunskap ger oss ett bra och tydligt försprång. Vårt namnbyte blir en synlig markör gentemot marknaden och vår väg framåt. Det vi gör och förmedlar med vår kursverksamhet, våra webbkurser och den elektrikerutbildning vi har handlar om att skydda liv och tillgångar genom en ökad kunskap och medvetenhet om säkerhet och säkerhetskultur i arbetet. I slutändan är det överlägsna produkter och nöjda kunder som driver tillväxt och motiverar oss att skapa den bästa produktportföljen, säger Albrektsson.

Trainor Sverige AB har kontor i Sundsvall, Gävle, Stockholm och Nyköping. Företaget har 35 anställda och omsatte under 2021, 48 miljoner kronor.

Trainor Group sätter en ny standard för säkerhetsutbildning. Kursverksamheten, det digitala kursutbudet och elektrikerutbildningen, handlar om att skydda liv och tillgångar genom en ökad kunskap och medvetenhet om säkerhet och säkerhetskultur i arbetet.