Ledningssytem

Solutions

De bästa utbildningarna kräver de bästa systemen

I mer än 20 år har vi utvecklat och underhållit vårt egenutvecklade lärandehanteringssystem (LMS) som en plattform för våra marknadsledande utbildningar. Hela end-to-end-processen från kursutveckling till förvaltning utförs i våra användarvänliga system, skapade med industrins behov i åtanke.

Genom att driva vårt eget LMS och ramverk kan vi snabbt svara på marknadens efterfrågan. Vi är aldrig beroende av andras prioriteringar eller leverantörer, och säkerheten för vår kundinformation och data äventyras aldrig. Vi har full kontroll över våra produkter, vilket gör att vi kan följa de högsta integritets- och säkerhetsstandarderna.

Anslut till befintliga arbetsytor

Våra lösningar kan integreras med de flesta HR-system och vi erbjuder en API-anslutning för de som önskar det. Den sömlösa integrationen låter personal- och utbildningschefer att spara tid och resurser genom att automatiskt synkronisera personaldata med Trainors egenutvecklade LMS.

Vi erbjuder även våra kurser via Remote SCORM. Det innebär att vår e-Learning kan genomföras på vilket tredje parts-LMS som helst, utan behov av manuell uppladdning.

Anslut anställda till sin utbildningsportal

Trainors egenutvecklade LMS gör det möjligt för anställda att ta ansvar för sitt eget lärande. Self service-upplägget gör att en länk till kurser kan delas med anställda via e-post. Kunder kan lägga till logotyper och text och anpassa regler för kursåtkomst.

Enkelt, anpassningsbart och säkert.

Flera nivåer av rapportering

Trainors egenutvecklade LMS hjälper kunder att hålla sig uppdaterade med information om slutförda kurser, diplom och certifikats var giltighetstid har gått ut. En fullständig översikt över alla kurser och tillhörande användare kan ses i en kunds egen portal, som även ger möjlighet att skicka påminnelser, redigera användarinformation och se köphistorik.

Retaining customers
E laring miljo med Amanda Vidar og Petter TRA 02555 1080 Foto Heidi Storm Middleton

Se era utförda utbildningar

Kompetensöversikten i vårt LMS ger HR- och utbildningschefer en ögonblicksbild av de certifikat och utbildningar som finns i organisationen, och de som saknas. Översikten försäkrar kunderna om att deras anställda har utvecklat de nödvändiga utbildningarna som rollen kräver och uppfyller lagkraven på hälsa och säkerhet.

Digital solutions

I lärandets tjänst

Ett bra LMS har kurserna i centrum. Det är därför kursdeltagare aldrig behöver komma ihåg inloggningar, lösenord, hemliga frågor eller liknande när de går en Trainor-kurs. Allt de behöver göra är att klicka på en länk i sin e-post och göra sig redo för att resa in i en värld av lärande.