Jag ansöker till följande utbildning:

Kryssa ur de kurser du inte vill läsa
MEKMEK01 (100 p)
ELLPRA0 (100 p)
ELÄELM01 (100 p)
ELRELF0 (100 p)
INSELS0 (100 p)
INSKOM01 (100 p)
LARLAM0 (100 p)
MÄTMÄO0 (100 p)
FAIFAS01 (100 p)
FÖSSEV0 (100 p)
INSBES0 (100 p)
INSELI0 (200 p)
ELRELK0 (100 p)
KVAREE (100 p)
Summa: 1500 p
Kryssa ur de kurser du inte vill läsa
MEKMEK01 (100 p)
ELLPRA0 (100 p)
ELÄELM01 (100 p)
ELRELF0 (100 p)
INSELS0 (100 p)
INSKOM01 (100 p)
LARLAM0 (100 p)
MÄTMÄO0 (100 p)
FAIFAS01 (100 p)
FÖSSEV0 (100 p)
INSBES0 (100 p)
INSELI0 (200 p)
ELRELK0 (100 p)
KVAREE (100 p)
Summa: 1500 p
Kryssa ur de kurser du inte vill läsa
MEKMEK01 (100 p)
ELLPRA0 (100 p)
ELÄELM01 (100 p)
ELRELF0 (100 p)
INSELS0 (100 p)
MÄTMÄO0 (100 p)
FAIFAS01 (100 p)
MÄTMÄO0 (100 p)
MÄTPRR0 (100 p)
ELRELK0 (100 p)
PROPRC01 (100 p)
PROPRE0 (100 p)
MÄTDIS0 (100 p)
FÖSSEV0 (100 p)
KVAREE (100 p)
Summa: 1500 p
Kryssa ur de kurser du inte vill läsa
MEKMEK01 (100 p)
ELLPRA0 (100 p)
ELÄELM01 (100 p)
ELRELF0 (100 p)
INSELS0 (100 p)
ELDBEY0 (100 p)
ELDHÖG0 (100 p)
ELDLÅS0 (100 p)
ELDNÄT0 (100 p)
ELDNÄU0 (100 p)
ELDNÄD0 (100 p)
INSELI0 (200 p)
ELRELK0 (100 p)
KVAREE (100 p)
Summa: 1500 p