Jag anmäler mig till följande utbildning

Jag anmäler mig till följande kurser

MEkMEK01 (100 p)
ELLPRA0 (100 p)
ENEENE01 (100 p)
ELRELF0 (100 p)
INSELS0 (100 p)
INSKOM01 (100 p)
LARLAM0 (100 p)
DAODAT01a (100 p)
FAIFAS01 (100 p)
FÖSSEV0 (100 p)
INSBES0 (100 p)
INSELI0 (200 p)
ELRELK0 (100 p)
KVAREE (100 p)
Summa: 1500 p
MEkMEK01 (100 p)
ELLPRA0 (100 p)
ENEENE01 (100 p)
ELRELF0 (100 p)
INSELS0 (100 p)
INSKOM01 (100 p)
LARLAM0 (100 p)
MÄTMÄO0 (100 p)
DAODAT01a (100 p)
FÖSSEV0 (100 p)
INSBES0 (100 p)
INSELI0 (200 p)
ELRELK0 (100 p)
KVAREE (100 p)
Summa: 1500 p
MEkMEK01 (100 p)
ELLPRA0 (100 p)
ENEENE01 (100 p)
ELRELF0 (100 p)
INSELS0 (100 p)
MÄTMÄO0 (100 p)
FAIFAS01 (100 p)
MÄTMÄO0 (100 p)
MÄTPRR0 (100 p)
ELRELK0 (100 p)
PROPRC01 (100 p)
PROPRE0 (100 p)
MÄTDIS0 (100 p)
DAODAT01a (100 p)
KVAREE (100 p)
Summa: 1500 p
MEkMEK01 (100 p)
ELLPRA0 (100 p)
ENEENE01 (100 p)
ELRELF0 (100 p)
DAODAT01a (100 p)
ELDBEY0 (100 p)
ELDHÖG0 (100 p)
ELDLÅS0 (100 p)
ELDNÄT0 (100 p)
ELDNÄU0 (100 p)
ELDNÄD0 (100 p)
INSELI0 (200 p)
ELRELK0 (100 p)
KVAREE (100 p)
Summa: 1500 p

För fakturering anges följande uppgifter