Kurskatalog

Utbildning för fackfolk

Kurskalender

Typ

  • Språk

  • Bransch

  • Region

  • Kursleverantörer

Kurskalender

Aktiva filter:

Fastighet & teknisk förvaltning
WebbkursSpråkPris
ATEX för elektriker – Grundläggande
kr 7 200:-
Arbetsmiljö - Lagar och regler
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - OSA
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - Revision
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - SAM
kr 1 300:-
Electric arc hazards - an introduction
kr 550:-
Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning
kr 1 690:-
Elsäkerhet vid arbete - Produktions- och underhållspersonal
kr 1 290:-
Explosionsfarliga områden - Säkert beteende
kr 1 290:-
Första hjälpen vid skador och olyckor
kr 390:-
Instructed Person
kr 1 890:-
Pannoperatörsutbildning, kategori 1-4
kr 1 900:-
Pannoperatörsutbildning, kategori 3-4
kr 1 900:-
Samordningsansvar
kr 1 980:-
Slutna utrymmen
kr 1 980:-
Tillträde till elektriska anläggningar
kr 550:-
KlassrumSpråkPris
ATEX Grund
kr 7 500:-
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare
kr 89 000:-
Arbetsmiljöansvar
kr 6 900:-
Arbetsmiljörevision
kr 18 900:-
BAS-P och BAS-U certifieringstentamen
kr 1 900:-
Brandfarliga Heta Arbeten
kr 2 900:-
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar
kr 9 500:-
Bättre arbetsmiljö (BAM)
kr 10 900:-
Certifierad mätarmontör
kr 15 900:-
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U
kr 4 900:-
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator
kr 3 900:-
EBR Kabelförläggning
kr 5 600:-
ESA Instructed person
kr 5 890:-
Elinstallationsreglerna
kr 4 850:-
Elsäkerhet och grundläggande ellära för underhållspersonal
kr 5 890:-
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll
kr 5 890:-
Elsäkerhetsledare för icke-elektriskt arbete
kr 5 890:-
Entreprenadjuridik fördjupning
kr 6 900:-
Entreprenadjuridik grunder
kr 6 900:-
Fallskydd
kr 6 400:-
Fastighetsautomation i praktiken
kr 12 500:-
Fysisk arbetsmiljö
kr 18 000:-
Första hjälpen vid elskada med HLR
kr 3 900:-
Heta Arbeten
kr 3 400:-
Mobila arbetsplattformar
kr 3 500:-
Organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA
kr 18 000:-
PLC-system grundkurs
kr 19 800:-
Pannoperatör - Certifieringstentamen
kr 1 900:-
Pannoperatör i praktiken
kr 19 900:-
Preparandkurs inför EFNMS-certifiering
kr 12 900:-
Riskbedömning av arbetsmiljön
kr 18 000:-
Samordningsansvar
kr 6 900:-
Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM
kr 17 900:-
Säkerhetskultur och engagemang för arbetsmiljö
kr 17 900:-
Utredningsmetodik - efter olycka eller tillbud
kr 17 900:-

Vill du ha mer information?