Kurskatalog

Utbildning för fackfolk

Kurskalender

Typ

  • Språk

  • Bransch

  • Region

  • Kursleverantörer

Kurskalender

Aktiva filter:

Fastighet & teknisk förvaltning
WebbkursSpråkPris
Arbetsmiljö - Lagar och regler
kr 1 200:-
Arbetsmiljö - OSA, Organisatorisk och social arbetsmiljö
kr 1 200:-
Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning
kr 1 590:-
Elsäkerhet vid arbete - Produktions- och underhållspersonal
kr 1 190:-
Explosionsfarliga områden - Säkert beteende
kr 1 190:-
Instructed Person
kr 1 590:-
Ljusbågsfaror – En introduktion
kr 500:-
Pannoperatörsutbildning, kategori 1-4
kr 1 800:-
Pannoperatörsutbildning, kategori 3-4
kr 1 800:-
Samordningsansvar
kr 1 800:-
Slutna utrymmen
kr 1 800:-
Tillträde till elektriska anläggningar
kr 500:-
KlassrumSpråkPris
ATEX Grund
kr 6 700:-
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare
kr 86 000:-
Arbetsmiljöansvar
kr 6 200:-
Arbetsmiljörevision
kr 16 600:-
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar
kr 10 900:-
Bättre arbetsmiljö (BAM)
kr 10 900:-
Certifierad mätarmontör
kr 13 500:-
Chefens ansvar för arbetsmiljön
kr 11 300:-
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U
kr 6 200:-
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator
kr 3 600:-
EBR Kabelförläggning
kr 5 100:-
ESA Instructed person
kr 5 100:-
Elinstallationsreglerna
kr 5 350:-
Elsäkerhet och grundläggande ellära för underhållspersonal
kr 5 350:-
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll
kr 5 350:-
Elsäkerhetsledare för icke-elektriskt arbete
kr 5 350:-
Energieffektivisering i fastigheter
kr 6 900:-
Entreprenadjuridik fördjupning
kr 6 400:-
Entreprenadjuridik grunder
kr 6 400:-
Fallskydd
kr 5 900:-
Fastighetsautomation i praktiken
kr 11 400:-
Fysisk arbetsmiljö
kr 16 600:-
Första hjälpen vid elskada med HLR
kr 3 600:-
Krishantering
kr 1 900:-
Organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA
kr 16 600:-
PLC-system grundkurs
kr 17 900:-
Pannoperatör - Certifieringstentamen
kr 1 800:-
Psykosocial arbetsmiljö
kr 16 600:-
Riskbedömning av arbetsmiljön
kr 16 600:-
Samordningsansvar
kr 6 200:-
Seminarium om Certifieringskrav för pannoperatörer
kr 0:-
Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM
kr 16 600:-
Säkerhetskultur
kr 16 600:-
Utredningsmetodik
kr 16 600:-
KursprogramSpråkPris
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare
kr 86 000:-
Auktoriserad Elinstallatör, A - Högspänning
kr 14 000:-
Begränsad Auktorisation B
kr 24 500:-

Vill du ha mer information?