Kurskatalog

Utbildning för fackfolk

Kurskalender

Typ

  • Språk

  • Bransch

  • Region

  • Kursleverantörer

Kurskalender

Aktiva filter:

Fastighet & teknisk förvaltning
WebbkursSpråkPris
Arbetsmiljö - Lagar och regler
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - OSA
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - Revision
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - SAM
kr 1 300:-
Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning
kr 1 690:-
Elsäkerhet vid arbete - Produktions- och underhållspersonal
kr 1 290:-
Explosionsfarliga områden - Säkert beteende
kr 1 290:-
Instructed Person
kr 1 890:-
Ljusbågsfaror – En introduktion
kr 550:-
Pannoperatörsutbildning, kategori 1-4
kr 1 900:-
Pannoperatörsutbildning, kategori 3-4
kr 1 900:-
Samordningsansvar
kr 1 980:-
Slutna utrymmen
kr 1 980:-
Tillträde till elektriska anläggningar
kr 550:-
KlassrumSpråkPris
ATEX Grund
kr 7 500:-
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare
kr 89 000:-
Arbetsmiljöansvar
kr 6 900:-
Arbetsmiljörevision
kr 18 900:-
BAS-P och BAS-U certifieringstentamen
kr 1 900:-
Brandfarliga heta arbeten
kr 2 200:-
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar
kr 9 500:-
Bättre arbetsmiljö (BAM)
kr 10 900:-
Certifierad mätarmontör
kr 15 900:-
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U
kr 4 900:-
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator
kr 3 900:-
EBR Kabelförläggning
kr 5 600:-
ESA Instructed person
kr 5 890:-
Elinstallationsreglerna
kr 5 890:-
Elsäkerhet och grundläggande ellära för underhållspersonal
kr 5 890:-
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll
kr 5 890:-
Elsäkerhetsledare för icke-elektriskt arbete
kr 5 890:-
Energieffektivisering i fastigheter
kr 7 500:-
Entreprenadjuridik fördjupning
kr 6 900:-
Entreprenadjuridik grunder
kr 6 900:-
Fallskydd
kr 6 400:-
Fastighetsautomation i praktiken
kr 12 500:-
Fysisk arbetsmiljö
kr 18 000:-
Första hjälpen vid elskada med HLR
kr 3 900:-
Mobila arbetsplattformar
kr 3 500:-
Organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA
kr 18 000:-
PLC-system grundkurs
kr 19 800:-
Pannoperatör - Certifieringstentamen
kr 1 900:-
Psykosocial arbetsmiljö
kr 18 000:-
Riskbedömning av arbetsmiljön
kr 18 000:-
Samordningsansvar
kr 6 800:-
Systematisk arbetsmiljö - SAM
kr 17 900:-
Säkerhetskultur och engagemang för arbetsmiljö
kr 17 900:-
Utredningsmetodik - efter olycka eller tillbud
kr 17 900:-

Vill du ha mer information?