Work Environment for Managers and HSE officers

This web based course is designed for you as an employer and manager. As an employer you have a great responsibility regarding work environment issues. The responsibilities includes the prevention of accidents as well as health related problems and the overall well being for everyone at the work place. The course is also suitable for you who have the role of HSE officer.

Typ
eLearning
Den mest engagerande eLearning som finns. Direkt till din PC, telefon eller surfplatta.
Beräknad varaktighet
8 timmar
Hur lång tid brukar det ta att genomföra kursen.
Språk
SvenskaSvenska
Talat språk i kursen. Undertexter kan vara tillgängliga på flera språk.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Mål

Efter kurserna har du kunskap om de lagar och förordningar som rör arbetsmiljö. Du har kännedom om hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön samt hur man leder och organiserar arbetsmiljöarbetet. Du kommer även fått många insikter kring friskfaktorer och hur du kan främja hälsa på arbetsplatsen.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare och alla som är intresserade av arbetsmiljö.

Kursen innehåller

Vår arbetsmiljöutbildning består av 5 fristående delar som här är paketerade till en komplett kurs för dig som vill skapa trivsel och goda resultat genom en god arbetsmiljö.

  • Den första delen ger dig en övergripande bild av hur regelverken kring arbetsmiljö är uppbyggda. Vi går igenom arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöföreskrifterna samt arbetsgivarens och arbetstagarnas skyldigheter och ansvar.

  • Del 2 handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetet; vad man ska tänka på när man implementerar, hur det tillämpas i praktiken och hur ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till ökad trivsel, kreativitet och produktivitet.

  • Kursens tredje avsnitt ger dig kunskap, verktyg, inspiration och mod att arbeta med organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Enligt föreskrifterna ska arbetsgivaren ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Den här delen i kursen ger dig verktyg för att främja hälsa och förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

  • Den fjärde delen av kursen tar upp hur man kan förebygga ohälsa på arbetsplatsen, minska risken för onödiga arbetsmiljöbelastningar eller rädda liv genom bra internrevisioner. Du lär dig att revidera en verksamhets arbetsmiljöarbete med fokus på ISO 45001, vilket leder till attvi organiserar oss bättre, får tydligare roller och helt enkelt blir bättre på att bli bättre.

  • Den femte och sista delen av kursen har titelt Hälsofrämjande ledarskap. I den här delen får du reflektera över ledarstilar, förändringsledning och chefens arbetsmiljö. Kursen tar även upp hur du leder medarbetare på distans och du får verktyg för belastningsbedömning och ärendehantering.

Teknisk information

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser
Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App