Samordningsansvar

När två eller flera företag samtidigt bedriver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe ska det enligt arbetsmiljölagen finnas en utsedd person med samordningsansvar. Det här är en grundläggande kurs i vad samordningsansvar är och vilket ansvar du får när du tar på dig rollen som samordningsansvarig.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Samordningsansvar
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått kunskap om arbetsmiljölagen och det som berör samordningsansvar enligt AML 3 kap 6-7 §. Du ska även känna till vilket ansvar du har när du tar på sig rollen som samordningsansvarig.

Målgrupp

Chefer, lokalt samordningsansvarig, projektledare utan byggarbetsmiljösamordningsansvar, inköpare och skyddsombud.

Kursen innehåller

Detta är en grundläggande kurs i vad samordningsansvar är och vilket ansvar du får när du tar på dig rollen som samordningsansvarig. Enligt arbetsmiljölagen ska det alltid utses en samordningsansvarig när två eller flera företag samtidigt bedriver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe. Det bidrar till att öka säkerheten på din arbetsplats. Kursmoment:

  • Grunderna i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen samt översikt över de författningssamlingar som berör samordningsansvaret.
  • Grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet med grundkraven om risk- och konsekvensbedömningen vid större förändringar.
  • Kort genomgång av företagets systematiska arbetsmiljöarbete.
  • Regler vid arbete på fast driftställe och samordningsansvaret.
  • Innebörden av att arbeta på gemensamt arbetsställe.
  • Byggarbetsmiljösamordning.

Regelverk

AML 3 kap 6-7 §

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Relaterade kurser: