D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator

I kursen får deltagaren kunskap i hur hjärt- och lungräddning med defibrillator ska användas vid olycksfall eller akut sjukdom där åtgärder omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska. Därför är det viktigt att ha en god beredskap på arbetsplatsen. Detta är nödvändigt för händelser som olycksfall eller akut sjukdom.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 4 timmar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Efter utbildningen – öva gärna regelbundet på Hjärt- och lungräddning.
HLR-rådet rekommenderar årlig repetition av kunskaperna. Trainor erbjuder även webbkursen Första hjälpen vid skador och olyckor för repetition av dina teoretiska kunskaper.

Mål

Efter utbildning ska deltagaren ha självförtroende till - och kunskap - att ingripa omedelbart vid olycksfall och akut sjukdom på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner.

Målgrupp

Alla

Kursen innehåller

  • Hjärtkompression
  • Konstgjord andning
  • Defibrillator
  • Stabilt sidoläge Kursen tar även upp hur plötsligt insjuknande och lättare skador ska behandlas och hur livsuppehållande åtgärder utförs i väntan på ambulans.

Regelverk

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i AFS 1999:7.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Relaterade kurser: