Brandfarliga Heta Arbeten

Behöver du certifikat för heta arbeten? Det här är en utbildning för dig som ska vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Brandfarliga Heta Arbeten
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Brandfarliga Heta Arbeten är ett alternativ till kursen Heta Arbeten, den enda skillnaden är att det är Byggföretagen och SVEBRA istället för Brandskyddsföreningen som är certifieringsorgan. Certifikatet Brandfarliga Heta Arbeten följer samma krav från försäkringsbolagen och ger dig samma möjligheter att utföra brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats.

Mål

Efter genomförd utbildning har du de kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Brandfarliga Heta Arbeten. Du har också förståelse för risksituationer på just din arbetsplats och direkt kunna tillämpa kunskaperna i ditt arbete. Utbildningen ger dig ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Målgrupp

Kuren är för dig som ska vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt och arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser och behöver certifikat för Brandfarliga Heta Arbeten.

Kursen innehåller

Utbildningen ger dig som utför arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning de kunskaper som krävs. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som utför arbetsmoment som t.ex. svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg på tillfällig arbetsplats ska ha kunskap och ska vara behörig. Under utbildningsdagen lär du dig:

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Brandfarlig vara
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter

Kursdagen avslutas med ett certifieringstest.

Relaterade kurser: