Heta Arbeten

Behörighetsutbildningen Heta Arbeten®. Ger dig som utför arbetsmoment med uppvärmning/gnistbildning som kan riskera att orsaka bränder rätt kunskaper och behörighet. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av den här utbildningen.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Heta Arbeten
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Heta Arbeten är framtagen av Brandskyddsföreningen. Certifikatet Heta Arbeten följer kraven från försäkringsbolagen och ger dig möjligheter att utföra brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats.

Mål

Efter genomförd utbildning har du de kunskaper för att kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Du har också förståelse för risksituationer på just din arbetsplats och direkt kunna tillämpa kunskaperna i ditt arbete. Utbildningen ger dig ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Målgrupp

Kursen är för dig som ska vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt och arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser och behöver certifikat för Heta Arbeten.

Kursen innehåller

Utbildningen ger dig som utför arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning de kunskaper som krävs. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som utför arbetsmoment som t.ex. svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg på tillfällig arbetsplats ska ha kunskap och ska vara behörig. Under utbildningsdagen lär du dig:

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Brandfarlig vara
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter

Kursdagen avslutas med ett certifieringstest.

Relaterade kurser: