Fastighetsautomation i praktiken

I din roll som fastighetstekniker behöver du känna till vad som påverkar vår innemiljö. I den här kursen reder vi ut de grundläggande fysikaliska principerna såsom värmelära, värmebalans, flöde och tryck. Kursen ger dig kunskap om egenskaper hos pumpar, styrventiler, ventilationsaggregat och värmeväxlare samt kunna identifiera felkällor i befintlig anläggning.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
48 28-29. nov. 2023 SolnaSvenska
15 09-10. apr. 2024 SolnaSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Fastighetsautomation i praktiken
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Den här kursen finns både som företagsförlagd och öppen kursomgång. Om möjlighet finns besöker vi fläktrum eller UC i nära anslutning till kurslokalen. Vi använder DUC:ar av typ ABELKO, Imse UltraBase30 för att åskådliggöra funktionsprinciper och felsökningsmetoder. Vi går även igenom skillnader och likheter i anläggningar där PLC förekommer som styrsystem.

Mål

Deltagaren får ökad systemförståelse inom fastighetsautomation samt lär sig grundläggande felsökning.

Målgrupp

Fastighetsskötare/drifttekniker/elektriker och all personal inom fastighetsområdet.

Kursen innehåller

  • Elkretsscheman och förbindningsscheman (inre och yttre)
  • Driftkort med driftinstruktioner
  • Egenskaper hos värmeväxlare, givare och ställdon
  • Mätteknik: om fel förekommer i signaler till och från styrsystemet gäller det att mäta och verifiera om felet ligger i styrsystemet eller anläggningens komponenter
  • Grundläggande begrepp inom reglerteknik: Är- och börvärde, P-, PI-, PID-reglering, värmekurvor.
  • Felsökning av DUC:ar och PLC
  • Mätning av inomhusklimat: behovsstyrd ventilation med styrning av temperatur, tryck, luftfuktighet, CO2- och partikelinnehåll.

Förkunskaper

Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll eller motsvarande.

Relaterade kurser: