Styrteknik

Under den här kursen lär sig deltagarna koppla styrtekniska komponenter. Efter kursen kan deltagarna felsöka på enklare automatiserade enheter inom process- och tillverkningsindustrin samt tolka och förstå funktionen av en enkel styrteknisk utrustning med hjälp av ritnings- och schemaunderlag. Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer.

10-11. des. 2024
Se timmar
10. des. 2024 - 08:00:16:00
11. des. 2024 - 08:00:16:00
Svenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Typ
Klassrum
Liveföreläsningar med en erfaren instruktör.
Kurslängd
2 dagar
Hur lång tid tar kursen. Se detaljer i kurstabellen.
Språk
SvenskaSvenska
Språket som instruktören kommer att tala under kursen.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Kursen genomförs i våra utbildningslokaler eller på plats hos kund.

Mål

Kursen ger kunskap om hur styrtekniska komponenter kopplas samman så att önskade styrfunktioner erhålls. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna handha och felsöka på enklare automatiserade enheter inom process- och tillverkningsindustrin och kunna förstå funktionen av en enkel styrteknisk utrustning med hjälp av utrustningens ritnings- och schemaunderlag.

Målgrupp

Elektriker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av enklare automationsutrustning. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt. Lärare inom gymnasium och högskola.

Kursen innehåller

  • Styrsystem och dess användningsområden
  • Olika styrtekniska komponenters funktion
  • Fördelar och nackdelar mellan pneumatiska, hydrauliska och elektriska system
  • Ventilbeteckningar och märkningar
  • Genomgång av kretsschema (styr- och huvudkrets) samt elsymboler
  • Vanliga typer av strömställare, givare och elkopplare samt övning i inkoppling av givare
  • Start- och stopputrustning av motorer/verkställande don samt övningar
  • Logiska funktioner, logiska block som AND, OR och NOT samt övningar
  • Genomgång av pneumatiska komponenter samt kopplingsövningar i pneumatik och elektropneumatik
  • Praktiska felsökningsövningar och metoder

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom ellära krävs.

Teknisk information

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser
Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App