KFI – Kontroll före idrifttagning

Den här kursen är för dig som behöver uppdatera dina kunskaper efter den nya elsäkerhetslagen. Vi repeterar starkströmsföreskrifterna, går igenom viktiga punkter från elinstallationsreglerna och övar praktiska moment i KFI – Kontroll före idrifttagning.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
11 14. mars 2024 SolnaSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : KFI – Kontroll före idrifttagning
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna planera och genomföra besiktning och kontroll av lågspänningsanläggning före och efter spänningssättning. Du ska även praktiskt kunna arbeta med de mätmetoder som ingår i kontroll före idrifttagning. Du har kännedom om den nya elsäkerhetslagen och hur den påverkar dig.

Målgrupp

Alla som utför elinstallationsarbete

Kursen innehåller

  • Viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2022:1 ”Hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda”
  • Viktiga punkter i standarden SS 436 40 00, utgåva 4 (Elinstallationsreglerna)
  • Praktiska övningsmoment i mätmetoder för skyddsledarens kontinuitet, utlösningsvillkoret, isolationsmätning och jordfelsbrytarens funktion

Regelverk

ELSÄK-FS 2022:1 ”Hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda” Viktiga punkter i standarden SS 436 40 00, utgåva 4 (Elinstallationsreglerna)

Förkunskaper

Kursdeltagarna förutsätts arbeta som installatörer och ha en relevant grundutbildning.

Relaterade kurser: