Mät- och reglerteknik

Kursen ger kunskaper om mät- och reglertekniska system och dess kringutrustning. Du får också kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och signalstandarder. Utbildningen behandlar regulatorns vanligaste funktioner, t ex P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Mät- och reglerteknik
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 3 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Mät och Reglerteknik genomförs i våra egna utbildningslokaler eller på plats hos kund. Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer och genomförs av personer med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik. Vissa övningar utförs med simulerad programvara för att ge en bred kunskap om processreglering på kort tid.

Mål

Kursen ger kunskaper om mät- och reglertekniska system och dess kringutrustning. Efter genomförd kurs ska du kunna ta en reglerkrets i drift.

Målgrupp

Elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av automationsutrustning där mät- och reglersystem ingår. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om mät- och reglersystem. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt där mät- och reglersystem ingår. Lärare inom gymnasium och högskola.

Kursen innehåller

 • Allmänt om mätning, vanliga begrepp och termer
 • Mätprinciper för tryck-, temperatur-, nivå- och flödesmätning samt mätning av olika storheter samt använda och tolka mätresultat
 • Signalöverföringssystem vid mätning av tryck, nivå, flöde och temperatur
 • Inkoppling, kalibrering, kontroll och underhåll av de vanligaste givarna för tryck, nivå, flöde och temperatur
 • Givarens och mätsystemets statiska och dynamiska noggrannheter.
 • Montage av givare
 • Reglersystems uppbyggnad och funktion
 • Processens dynamiska egenskaper, tidskonstanter, dödtider, en- respektive flerkapacitiva processer
 • P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets, P-, PI- samt PID-reglering samt on/off-reglering
 • Manuellstyrning – reglering
 • Reglerverkan
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll på en reglerkrets
 • Olika styrdons dimensionering, karakteristika och funktion
 • Mätning av signaler från de vanligast förekommande typerna av givare, tryck, nivå, flöde samt temperatur
 • Kontroll av en givares dynamiska och statiska noggrannheter
 • Temperaturmätningar med termoelement och resistiva givare, Pt-100
 • Justering och kontroll av mätområde hos: Tryckgivare, DP-cell, termoelementsomvandlare, Pt-100 omvandlare
 • Styrning respektive reglering
 • Stegsvar från processen, dödtider, tidskonstanter
 • Processförstärkning

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom elteknik och industriellautomation.

Relaterade kurser: