Mät- och reglerteknik

Kursen ger kunskaper om mät- och reglertekniska system och dess kringutrustning. Du får också kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och signalstandarder. Utbildningen behandlar regulatorns vanligaste funktioner, t ex P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
8 20-22. feb. 2024 SundsvallSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Mät- och reglerteknik
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 3 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Mät och Reglerteknik genomförs i våra egna utbildningslokaler eller på plats hos kund. Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer och genomförs av personer med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik. Vissa övningar utförs med simulerad programvara för att ge en bred kunskap om processreglering på kort tid.

Mål

Kursen ger kunskaper om mät- och reglertekniska system och dess kringutrustning. Efter genomförd kurs ska du kunna ta en reglerkrets i drift.

Målgrupp

Elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av automationsutrustning där mät- och reglersystem ingår. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om mät- och reglersystem. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt där mät- och reglersystem ingår. Lärare inom gymnasium och högskola.

Kursen innehåller

 • Allmänt om mätning, vanliga begrepp och termer
 • Mätprinciper för tryck-, temperatur-, nivå- och flödesmätning samt mätning av olika storheter samt använda och tolka mätresultat
 • Signalöverföringssystem vid mätning av tryck, nivå, flöde och temperatur
 • Inkoppling, kalibrering, kontroll och underhåll av de vanligaste givarna för tryck, nivå, flöde och temperatur
 • Givarens och mätsystemets statiska och dynamiska noggrannheter.
 • Montage av givare
 • Reglersystems uppbyggnad och funktion
 • Processens dynamiska egenskaper, tidskonstanter, dödtider, en- respektive flerkapacitiva processer
 • P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets, P-, PI- samt PID-reglering samt on/off-reglering
 • Manuellstyrning – reglering
 • Reglerverkan
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll på en reglerkrets
 • Olika styrdons dimensionering, karakteristika och funktion
 • Mätning av signaler från de vanligast förekommande typerna av givare, tryck, nivå, flöde samt temperatur
 • Kontroll av en givares dynamiska och statiska noggrannheter
 • Temperaturmätningar med termoelement och resistiva givare, Pt-100
 • Justering och kontroll av mätområde hos: Tryckgivare, DP-cell, termoelementsomvandlare, Pt-100 omvandlare
 • Styrning respektive reglering
 • Stegsvar från processen, dödtider, tidskonstanter
 • Processförstärkning

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom elteknik och industriellautomation.

Relaterade kurser: