Electric arc hazards

The risk of electrical accidents is always present. An accident only occurs when there is an opportunity, and often it is handling errors that cause the incident. This course covers what electric arcs are, how arc hazards occur, incident energy, and risk-reducing measures.

Typ
eLearning
Den mest engagerande eLearning som finns. Direkt till din PC, telefon eller surfplatta.
Beräknad varaktighet
1,5 timmar
Hur lång tid brukar det ta att genomföra kursen.
Språk
SvenskaSvenska
Talat språk i kursen. Undertexter kan vara tillgängliga på flera språk.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.
023bb945-008a-11ef-8d22-c26664836b81_Kursbild2_1000.webp
fc257f1e-0089-11ef-875b-b69462349618_Kursbild1_1000.webp

Mål

Kursen ger dig kunskaper om hur ljusbågar uppstår och hur de uppför sig. Du får veta hur du ska tänka för att få ner den termiska ljusbågsenergin en ljusbåge. Vi går igenom riskförebyggande åtgärder som förhindrar eller begränsar ljusbågar så som barriärer, frånkoppling av utrustning, inställning och olika typer av skydd.

Kursen innehåller

Varje år omkommer många personer på grund av ljusbågar runt om i världen, det antas att det för varje dödsfall finns tio allvarliga skador till följd av ljusbågar. Hur stora skadorna blir av en ljusbåge beror på strömstyrkan, brinntiden och avståndet från strömkällan. Målet med kursen är att ge en bättre förståelse för ljusbågsfaror i elektriska starkströmsanläggningar så att det blir en naturlig del av din planering och riskvärdering. En ljusbåge uppstår när det blir en kortslutning som ger en strömbana genom luft. Ljusbågar är farliga men det finns metoder för att begränsa konsekvenserna av dem.

  • Potentiell risk vid ljusbågar
  • Skador från ljusbågar
  • Termisk ljusbågsenergi
  • Skyddsbarriärer så som kapsling och personlig skyddsutrustning (PPE)
  • Kortslutningsströmmen i en ljusbåge
  • Skyddsutrustning och ljusbågsvakter
  • Åtgärder för att begränsa den termiska ljusbågsenergin och dess varaktighet

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Teknisk information

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser
Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App