KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning

Den här kursen är för dig som arbetar med gatubelysningar eller elljusspår. Vi repeterar starkströmsföreskrifterna, går igenom viktiga punkter från elinstallationsreglerna och övar praktiska moment i KFI. Vi tar upp elsäkerhetslagen, aktsamhetskrav och ger tips på hur du tar fram egenkontrollprogram.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Kursen genomförs endast i våra lokaler i Sundsvall.

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna planera och genomföra besiktning och kontroll av kablage och gatubelysning före och efter spänningssättning. Du ska även praktiskt kunna arbeta med de mätmetoder som ingår i kontroll före idrifttagning. Du har kännedom om den nya elsäkerhetslagen och hur den påverkar dig. Du har grunden klar för att bygga ditt företags egenkontrollprogram.

Målgrupp

Elinstallatörer som t.ex. jobbar mot kommuner, elleverantörer, du som utför kabelförläggning i mark till gatubelysning och elljusspår, fastighetsbolag. Vi kan även kundanpassa för industri- och energibranschen.

Kursen innehåller

  • Viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:1 ”Hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda”
  • Del 6 i standarden SS 436 40 00, utgåva 3 (Elinstallationsreglerna)
  • Praktiska övningsmoment i mätmetoder för skyddsledarens kontinuitet, utlösningsvillkoret, isolationsmätning och jordfelsbrytarens funktion
  • Genomgång av nya elsäkerhetslagen
  • Underlag för egenkontrollprogram
  • Praktiska mätningar med instrument i vår provmiljö

Regelverk

ELSÄK-FS 2008:1, SS 436 40 00, utgåva 3

Förkunskaper

Elteknisk grundutbildning och erfarenhet inom installation.

Relaterade kurser: