Första hjälpen vid elskada med HLR

När det inträffar oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet är de första minuterna mest kritiska. Vid elskador behövs ofta ytterligare kompetens för att kunna hjälpa på bästa sätt. I kursen Första hjälpen vid elskada med HLR varvas teori med praktiska övningar på egen docka.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Första hjälpen vid elskada med HLR
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 4 timmar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Efter genomförd utbildning får kursdeltagaren kompetenskort för genomförd utbildning i Förstahjälpen vid elskada med HLR, fickkort för elolyckor, vägledning vid elolycka (publikation från Elsäkerhetsverket), diplom för genomförd kurs i Första hjälpen vid elskada.

HLR-rådet rekommenderar årlig repetition av kunskaperna. Trainor erbjuder även webbkurserna Första hjälpen vid elolyckor och Första hjälpen vid skador och olyckor för repetition av dina teoretiska kunskaper.

Mål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha grundläggande kunskaper i hjärt‐ och lungräddning. Kursdeltagaren ska kunna använda hjärtstartare, ge första hjälpen vid elolyckor samt ha modet att våga hjälpa till vid olyckor.

Målgrupp

Alla som arbetar där risken finns att elskador kan förekomma.

Kursen innehåller

 • Vad säger lagen? / Krav på utbildning för el‐relaterade arbeten.
 • Vad innebär det att vara första hjälpare?
 • Introduktion till elolyckor (Vad händer i kroppen? Varför uppstår de?)
 • Generella åtgärder vid elolycka
 • Vikten av snabba insatser
 • L-ABC
 • Först på olycksplatsen (Prioritering, Livsfarligt läge)
 • Larmning
 • Vad är ett hjärtstopp?
 • Medvetande- och andningskontroll
 • Hjärt‐ och lungräddning (bröstkompressioner och inblåsningar)
 • Hjärtstartare
 • Luftvägsstopp
 • Stabilt sidoläge
 • Blödningar
 • Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Brännskador
 • Rygg- och nackskador
 • Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner och mental chock)
 • Vad händer efter en elolycka?
 • Förebyggande av elolyckor
 • Vikten av underhåll och uppdatering av kunskaperna

Regelverk

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i AFS 1999:7.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Relaterade kurser: