Mätteknik

Kursen ger dig kunskaper om signalsystem, signalstandarder samt industriella mätgivares funktionsprinciper och arbetssätt. Vi går igenom de omvandlingar som krävs för att anpassa givarna till övervaknings- och reglersystem.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Mätteknik
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Kursen genomförs i våra utbildningslokaler eller på plats hos kund under ledning av lärare med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik.

Mål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna utföra mätning och felsökning på de vanligaste givarsignalerna. Kursen ska också ge kunskaper om funktion och mätprinciper hos vanligt förekommande givare för temperatur-, tryck-, nivå- och flödesmätning.

Målgrupp

Elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av automationsutrustning där givare och mätsystem ingår. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om hur mätsystem och givare fungerar. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt där mätsystem och givare ingår. Lärare inom gymnasium och högskola.

Kursen innehåller

 • Allmänt om mätning, vanliga begrepp och termer
 • Genomgångar om mätprinciper för tryck-, temperatur-, nivå- och flödesmätning
 • Signalöverföringssystem vid mätning av tryck, nivå, flöde och temperatur
 • Signalstandarder
 • Praktiska övningar i justering, kalibrering, kontroll och underhåll av de vanligaste givarna för tryck, nivå, flöde och temperatur
 • Elektroniska mätvärdesgivare
 • Mätning av olika storheter samt använda och tolka mätresultaten
 • Givarens och mätsystemets statiska och dynamiska noggrannheter
 • Montage av givare Laborationer och praktiska övningar:
 • Mätning av signaler från de vanligast förekommande typerna av givare, tryck, nivå, flöde samt temperatur.
 • Kontroll av en givares dynamiska och statiska noggrannheter.
 • Temperaturmätningar med termoelement och resistiva givare, Pt-100.
 • Justering och kontroll av mätområde hos tryckgivare, DP-cell, termoelementsomvandlare och Pt-100 omvandlare

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom elteknik.

Relaterade kurser: