Reglerteknik

Den här kursen går igenom reglertekniska system och dess kringutrustning. Vi tittar på industriella regulatorers funktionssätt och vanligaste parametrar och funktioner. Kursen behandlar också regulatorns vanligaste funktioner, t.ex. P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets samt att kunna identifiera och åtgärda oönskade svängningar/störningar.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
20 14-16. mai 2024 SolnaSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Reglerteknik
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 3 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Kursen genomförs i våra egna utbildningslokaler eller på plats hos kund. Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer och genomförs av personer med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik. Praktiska övningar utförs med simulerad programvara för att ge en bred kunskap om processreglering på kort tid.

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna ta en reglerkrets i drift samt känna till olika optimeringsmetoder. Du ska också kunna identifiera svängningar i reglerkretsen som beror på felaktigt inställda PID-parametrar och åtgärda dessa.

Målgrupp

Elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av reglerutrustning. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om hur reglersystemen är uppbyggda samt kunna handha och idriftsätta systemen. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automations-tekniska projekt där reglersystem ingår. Lärare inom gymnasium och högskola.

Kursen innehåller

 • Allmänt om reglering, vanliga begrepp och termer
 • Reglersystems uppbyggnad och funktion
 • Symboler och PI-scheman inom reglerteknik
 • Processens dynamiska egenskaper, tidskonstanter, dödtider, en- respektive flerkapacitiva processer
 • Processförstärkning i en reglerkrets
 • Signaler och signalanpassning i en reglerkrets
 • P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets.
 • Manuellstyrning – reglering
 • Reglerverkan
 • Allmänt om multivariabla reglersystem: kvot-, kaskadreglering, framkoppling samt parameterstyrning
 • Självinställande regulatorer: autotuning och adaptiva regulatorer
 • Optimeringsmetoder
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll på en reglerkrets
 • Olika styrdons dimensionering, karakteristika och funktion Praktiska övningar utförs med simulerad programvara och behandlar: styrning respektive reglering, on/off-reglering, P-, PI- samt PID-reglering, stegsvar, dödtider, tidskonstanter, processförstärkning, mätning av signaler till och från reglerkretsen samt identifiering av svängningar i reglerkretsen som beror på felaktigt inställda PID-parametrar inkl åtgärd, optimeringsövningar.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom industriell automation, elteknik och mätteknik.

Relaterade kurser: