Reglerteknik

Den här kursen går igenom reglertekniska system och dess kringutrustning. Vi tittar på industriella regulatorers funktionssätt och vanligaste parametrar och funktioner. Kursen behandlar också regulatorns vanligaste funktioner, t.ex. P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets samt att kunna identifiera och åtgärda oönskade svängningar/störningar.
14-16. mai 2024
Se timmar
14. mai 2024 - 08:00:16:00
15. mai 2024 - 08:00:16:00
16. mai 2024 - 08:00:16:00
Svenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Typ
Klassrum
Liveföreläsningar med en erfaren instruktör.
Kurslängd
3 dagar
Hur lång tid tar kursen. Se detaljer i kurstabellen.
Språk
SvenskaSvenska
Språket som instruktören kommer att tala under kursen.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Kursen genomförs i våra egna utbildningslokaler eller på plats hos kund. Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer och genomförs av personer med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik. Praktiska övningar utförs med simulerad programvara för att ge en bred kunskap om processreglering på kort tid.

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna ta en reglerkrets i drift samt känna till olika optimeringsmetoder. Du ska också kunna identifiera svängningar i reglerkretsen som beror på felaktigt inställda PID-parametrar och åtgärda dessa.

Målgrupp

Elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av reglerutrustning. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om hur reglersystemen är uppbyggda samt kunna handha och idriftsätta systemen. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automations-tekniska projekt där reglersystem ingår. Lärare inom gymnasium och högskola.

Kursen innehåller

 • Allmänt om reglering, vanliga begrepp och termer
 • Reglersystems uppbyggnad och funktion
 • Symboler och PI-scheman inom reglerteknik
 • Processens dynamiska egenskaper, tidskonstanter, dödtider, en- respektive flerkapacitiva processer
 • Processförstärkning i en reglerkrets
 • Signaler och signalanpassning i en reglerkrets
 • P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets.
 • Manuellstyrning – reglering
 • Reglerverkan
 • Allmänt om multivariabla reglersystem: kvot-, kaskadreglering, framkoppling samt parameterstyrning
 • Självinställande regulatorer: autotuning och adaptiva regulatorer
 • Optimeringsmetoder
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll på en reglerkrets
 • Olika styrdons dimensionering, karakteristika och funktion Praktiska övningar utförs med simulerad programvara och behandlar: styrning respektive reglering, on/off-reglering, P-, PI- samt PID-reglering, stegsvar, dödtider, tidskonstanter, processförstärkning, mätning av signaler till och från reglerkretsen samt identifiering av svängningar i reglerkretsen som beror på felaktigt inställda PID-parametrar inkl åtgärd, optimeringsövningar.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom industriell automation, elteknik och mätteknik.

Teknisk information

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser

Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App