Electric arc hazards - an introduction

Do you know how to prevent arcs, or how to limit the damage if the accident strikes?

Teknisk information

Kursnamn : Ljusbågsfaror – En introduktion
Kursmanual : Nej
Typ : Webbkurs
Beräknad varaktighet : 1 timmar
Språk: Svenska
Leverantör: Trainor

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Mål

Kursen ger dig kunskaper om hur ljusbågar uppstår och hur de uppför sig. Vi ser på hur du ska tänka för att få ner händelseenergin i en ljusbåge. Vi går igenom riskförebyggande åtgärder som förhindrar eller begränsar ljusbågar så som barriärer, frånkoppling av utrustning, inställning och olika typer av skydd.

Kursen innehåller

Varje år omkommer många personer på grund av ljusbågar runt om i världen, det antas att det för varje dödsfall finns tio allvarliga skador till följd av ljusbågar. Hur stora skadorna blir av en ljusbåge beror på strömstyrkan, brinntiden och avståndet från strömkällan. Målet med kursen är att ge en bättre förståelse för ljusbågsfaror i elektriska starkströmsanläggningar så att det blir en naturlig del av din planering och riskvärdering. En ljusbåge uppstår när det blir en kortslutning som ger en strömbana genom luft. Ljusbågar är farliga men det finns metoder för att begränsa konsekvenserna av dem.

  • Potentiell risk vid ljusbågar
  • Skador från ljusbågar
  • Händelseenergi
  • Skyddsbarriärer så som kapsling och personlig skyddsutrustning (PPE)
  • Kortslutningsströmmen i en ljusbåge
  • Skyddsutrustning och ljusbågsvakter
  • Åtgärder för att begränsa händelseenergi och dess varaktighet

Kompetens

Inga särskilda förkunskaper krävs

Relaterade kurser