Arbete på väg, steg 1.1

6195f887-9bce-11ed-9616-96648736dc97_Layer1.jpg
62cc0742-9bce-11ed-8084-96648736dc97_Layer6.jpg
I Arbete på väg får du som ska utföra ett sådant arbete en allmän grundkompetens. Arbete på väg är viktig för dig som ska delta i uppdrag som är upphandlade av bland andra Trafikverket. Kursen gör dig medveten om de risker som finns och tar upp de faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten.

Teknisk information

Kursnamn : Arbete på väg, steg 1.1
Kursmanual : Nej
Typ : Webbkurs
Varaktighet : 1 timmar
Språk: Svenska
Leverantör: Trainor

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Mål

I den här kursen får du som ska utföra ett arbete på väg en allmän grundkompetens. Den är viktig för dig som ska delta i uppdrag som är upphandlade av bland andra Trafikverket. Kursen gör dig medveten om de risker som finns och tar upp de faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten.

Målgrupp

Kursen räcker till arbeten som utförs på platser där man i mindre omfattning är berörd av passerande fordonstrafik. Det kan till exempel vara; • i rollen som utsättare, till exempel för att mäta ut vägbanan, • vid arbeten under brobyggnationer och då framförallt innan trafiken släpps på, • vid montage av eller service av anläggningsdelar, till exempel vägräcken.

Kursen innehåller

  • vilka faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten,
  • vilka lagar och förordningar som gäller vid arbete på väg.
  • Något om de olika rollerna som finns på ett vägarbetsområde och V3-principen,
  • några vanliga trafikantbeteenden
  • vilka olika zoner som finns på ett vägarbetsområde samt
  • vilken personlig skyddsutrustning som behövs.

Kompetens

Ingen