Kemiska arbetsmiljörisker

Exponering för kemiska riskkällor förekommer i ett flertal branscher och kan innebära allvarliga konsekvenser för användarens hälsa. För en säker hantering behöver du kunskap om farliga kemiska produkter, riskbedömning och nödvändiga skyddsåtgärder enligt gällande regler och föreskrifter. Kursen har fokus på härdplaster och uppfyller de teoretiska kraven på utbildning enligt föreskrifterna AFS 2014:43.

Den här webbkursen är för närvarande inte till försäljning

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här webbkursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Relaterade kurser