Elsäkerhetsledare för icke-elektriskt arbete

Du behöver inte vara elektriker för att vara Elsäkerhetsledare men du behöver ha kännedom om gällande regler. I vår kurs Elsäkerhetsledare för icke elektriskt arbete får du kunskap om ditt ansvar för arbetets utförande och hur du leder ett elsäkert arbete.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Elsäkerhetsledare för icke-elektriskt arbete
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa viktiga punkter i föreskrifter och standarder, genomföra riskanalys och val av arbetsmetod samt förstå delegeringar och dess juridiska konsekvenser.

Målgrupp

Arbetsledare, maskinförare, hantverkare och städpersonal.

Kursen innehåller

Kursen avhandlar de viktiga punkter i starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2022:2 och 3 och standarden SS 51110-1 utgåva 3 som rör rollen Elsäkerhetsledare samt riskhantering inför arbetet och val av arbetsmetod. Vi tittar även på vilka egenskaper och krav ESA 19 ställer på Elsäkerhetsledaren.

  • Utdrag ur SS-EN 50110 – 1 Utg. 3
  • Mätmetoder vid fastställande av höjd för säkerhetsavstånd
  • Tekniska riktlinjer, speciella tillämpningar
  • Risk-U
  • Skriftligt prov

Regelverk

SS-EN 50110-1, ELSÄK-FS 2022:2, 3

Förkunskaper

Grundläggande ESA-utbildning

Relaterade kurser: