Arbetsmiljörevision

Arbetsmiljörevision är ett strategiskt verktyg vars resultat intresserar och guidar den högsta ledningen i deras beslut och prioriteringar. Under utbildningen lär du dig att planera effektiva interna revisionsprogram. Efter utbildningen kan du genomföra interna arbetsmiljörevisioner som möter kraven i ISO 45001 och AFS 2001:1 (SAM). Du ska också kunna ingå i ett revisionsteam som genomför integrerade och förbättringsinriktade revisioner mot ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss
Typ
Klassrum
Liveföreläsningar med en erfaren instruktör.
Kurslängd
3 dagar
Hur lång tid tar kursen. Se detaljer i kurstabellen.
Språk
SvenskaSvenska
Språket som instruktören kommer att tala under kursen.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Vid företagsförlagd utbildning kan både tidsomfång och innehåll anpassas efter era behov.

Mål

Utbildningen syftar till att medverka i att planera effektiva interna revisionsprogram. Du ska också kunna genomföra interna arbetsmiljörevisioner som möter kraven i ISO 45001 och AFS 2001:1. Du ska också kunna ingå i ett revisionsteam som genomför integrerade och förbättringsinriktade revisioner mot ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Målgrupp

Interna arbetsmiljörevisorer, kvalitets- och miljörevisorer som behöver lära som arbetsmiljörevisioner, KMA-samordnare , revisionskoordinatorer och ansvariga för ledningssystem. Arbetsmiljöchefer, -samordnare och -ingenjörer, chefer och skyddsombud.

Kursen innehåller

Utbildningen syftar till att belysa och föra fram arbetsmiljörevision som en strategisk aktivitet i syfte att nå verkliga förbättringar. Med revisorns glasögon på går vi igenom revisionsmetodiken enligt ISO 19011:2018.

 • Vad och varför revision?
 • Olika typer av revision - första, andra och tredje part
 • Att lyckas som internrevisor - kompetens och personliga egenskaper
 • Revisionens sju etiska principer
 • Översikt – kraven i ISO 45001:2018 och AFS 2001:1
 • De viktigaste arbetsmiljökraven att revidera
 • Bygga ett effektivt revisionsprogram
 • Revisionsmetodik enligt ISO 19011:2018
Steg 1: Planera revision
 • Vad ska vi internrevidera?
 • Vem ska vi intervjua?
 • Vilka frågor ska vi ställa?
Steg 2: Genomföra revision
 • Öppningsmöte
 • Att skaffa bevis via intervjuer, rundvandring och egna observationer
 • Avslutningsmöte
 • Fördjupning: Intervju- och samtalsteknik
 • Öppna, slutna och uppföljande frågor
 • Det praktiska runt intervjun
Steg 3: Dokumentera revision
 • Värdeskapande revisionsrapporter
 • Formulera avvikelser, förbättringar och observationer
Steg 4: Följa upp revision
 • Hitta grundorsakerna till avvikelserna
 • Besluta om förbättringar
 • Återkoppling
 • Flertalet praktiska övningar genom hela internrevisionen

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Regelverk

ISO-standarden ISO 45001:2018 (Kravstandard för arbetsmiljöledning) , Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001:1, ISO-standarden ISO 19011:2018 (Vägledning för internrevision)

Förkunskaper

Det är en fördel om man har grundläggande kunskaper i ett systematiskt arbetsmiljö-, miljö- eller kvalitetsarbete samt AFS 2001:1.

Teknisk information

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser
Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App