Arbetsmiljörevision

Denna utbildning har fokus på både SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, och redovisningsmetodiken enligt OHSAS 18001. Arbetsmiljörevision är ett strategiskt verktyg vars resultat intresserar och guidar den högsta ledningen i deras beslut och prioriteringar. Det här synsättet bör en organisation ha för att skapa förutsättningar för att skapa en hållbar framgång.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Arbetsmiljörevision
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 3 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Kursen ingår i "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" och kan även läsas fristående.

Mål

Efter kursen har deltagarna fått omfattande kunskaper i både OHSAS 18001 hur en arbetsmiljörevision genomförs praktiskt.

Målgrupp

Interna arbetsmiljörevisorer, kvalitets- och miljörevisorer, revisorer som behöver repetition, revisionskoordinatorer och ansvariga för ledningssystem.

Kursen innehåller

Utbildningen syftar till att belysa och föra fram arbetsmiljörevision som en strategisk aktivitet i syfte att nå verkliga förbättringar. Med revisorns glasögon på går vi igenom kraven i OHSAS 18001 och Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Utbildningen går igenom revisionsmetodiken enligt ISO 19011. Praktiska övningar för att engagera deltagarna och stimulera lärandet samt ett frivilligt avslutande kunskapsprov.

  • OHSAS 18001 och SAM – ur revisorns synvinkel: Skallkravens tolkning. Diskussion och slutsatser
  • Arbetsmiljörevision – enligt ISO 19011: Planera – genomföra. Dokumentera – följa upp.
  • Planera, genomföra, dokumentera och följa upp revisioner

Regelverk

OHSAS 18001, AFS 2001:1. Utbildningen går igenom revisionsmetodiken enligt ISO 19011.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i OHSA18001, SAM och ledningssystem.

Relaterade kurser: