Utredningsmetodik

Utredningsmetodik är en praktiskt inriktad kurs som handlar om hur man ska gå tillväga då det hänt ett ”aj” eller ”oj”, d.v.s. en olycka eller ett tillbud. Du lär dig att på ett systematiskt sätt, utgå från vad som hänt för att hitta grundorsakerna till att olyckor och tillbud inträffar.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
43 24-26. okt. 2022 LivesändningSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Utredningsmetodik
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 3 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Kursen ingår i "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" och kan även läsas fristående.

Mål

Efter kursen har deltagaren fått kunskaper inom utredningsmetodik och dess olika delar. Kursdeltagaren vet hur man systematiskt kan arbeta för att hitta grundorsakerna till att olyckor och tillbud inträffar.

Målgrupp

Säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Kursen innehåller

Varför uppstår olyckor? Är det medvetna eller omedvetna fel? Vilken roll spelar den mänskliga faktorn? Hur förhindrar vi att olyckorna inträffar igen? Vilka lagkrav måste vi känna till? Vilka verktyg och metoder finns? Utredningsmetodik avslutas med frivilligt skriftligt kunskapsprov. Deltagare med godkänt provresultat diplomeras för sina färdigheter.

  • Grundläggande definitioner: Risk, olycka och tillbud, grundorsak, korrigerande och förebyggande åtgärder.
  • Krav på olycksutredning i standarder och lagar.
  • Varför händer olyckor? Olycksfallsteori, MTO-perspektiv.
  • Metoder för olycksutredning: Händelse- och barriäranalys, MTO-perspektiv.
  • Vad gör vi med utredningarna?: Presentera resultatet och förankra resultatet - En del i ledningssystemet.
  • Förändringsledning i den lärande organisationen.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen

Relaterade kurser: