Säkerhetskultur

För att lyckas med sitt arbete att föra in en säkerhetskultur så behövs det en mer genomgripande satsning där alla involveras. Vår syn på utveckling är att en ökad medvetenhet leder till ökad ansvarskänsla som i sin tur leder till förändrade attityder och i och med det ett förändrat beteende. Teknik, kompetens och erfarenhet går alltid att köpa eller rekrytera in i en organisation, gemensamma värderingar kan bara skapas tillsammans – det går aldrig att köpa eller rekrytera in värderingar. Därför är det viktigt att samtliga medarbetare i en arbetsorganisation får möjlighet att tillsammans bygga en säkerhetskultur som kännetecknas av gemensamma värderingar.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
50 12-14. des. 2022 LivesändningSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Säkerhetskultur
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 3 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Kursen ingår i "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" och kan även läsas fristående. Vid företagsförlagd utbildning kan både tidsomfång och innehåll anpassas efter era behov.

Mål

Kursen skall ge ett nuläge för organisationens säkerhetskultur och ge insikt, förståelse och verktyg för att utveckla en säkerhetskultur i toppklass.

Målgrupp

Samtliga medarbetare

Kursen innehåller

Kursen syftar till att belysa och diskutera vad som skapar engagemang för arbetsmiljöarbetet samt möjligheter och utmaningar för att skapa ett gott säkerhetsklimat och en god säkerhetskultur. Vi kommer att utgå utifrån arbetsmiljöverkets teorier, metoder och verktyg. Vi kommer även att fördjupa oss i värderingar, attityder och kommunikationens utmaningar.

  • Sambandet mellan människa, teknik och organisation
  • Förståelse för begreppet säkerhetskultur
  • Förutsättningar som krävs för en god säkerhetskultur
  • Att skapa engagemang för arbetsmiljö och säkerhet
  • Exempel på arbetssätt och metoder för att mäta och utveckla säkerhetskulturen
  • Att mäta säkerhetskulturen Utbildningen sker utifrån synsättet på en lärande organisation. Principen ”lära genom att göra” är genomgående. Utbildningen är uppbyggd av en blandning av teori och övning för att öka förståelsen för de utmaningar som finns för att bygga en gemensam säkerhetskultur.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Relaterade kurser: