Grundorsaksanalys

Grundorsaksanalys innebär att hitta grundorsaken till varför fel uppstår och hur konsekvenserna av felet kan minskas eller undvikas helt. Vid avhjälpande åtgärder är det vanligt att man behandlar symptomen i stället för de bakomliggande orsakerna till att felet uppstår. Då finns det risk att felet uppstår igen och kostnaderna kan bli stora med tiden. Grundorsaksanalys, eller Root Cause Analysis (RCA), är en metod som kan användas vid såväl enkla som komplexa situationer och på olika nivåer inom verksamheten. Den här kursen ger dig flera olika verktyg och du lär dig tillämpa dessa i din verksamhet.
Typ
Webbkurs
Den mest engagerande eLearning som finns. Direkt till din PC, telefon eller surfplatta.
Beräknad varaktighet
4 timmar
Hur lång tid brukar det ta att genomföra kursen.
Språk
SvenskaSvenska
Talat språk i kursen. Undertexter kan vara tillgängliga på flera språk.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Den här webbkursen ingår i kursprogrammet Värdeskapande underhåll men kan även läsas fristående.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om olika metoder och angreppssätt för att kunna hitta och åtgärda grundorsaker till fel och problem.

Målgrupp

Du som arbetar med underhåll eller produktion i verksamhet där det krävs hög produktivitet och effektivitet samt långsiktiga förbättringar av dessa.

Kursen innehåller

  • Anläggningseffektivitet och underhållsstrategier
  • Felteori - Förebygga & avhjälpa, feltyper, felintensitet, felfrekvens, felorsaker
  • Felutveckling - Kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer
  • Felsökning - Metod, specifikation, orsaksanalys, effektanalys, felträdsanalys
  • Problemlösning - Brainstorming, PDCA-hjulet, 5 Varför? + 1 Hur?, Förebyggande problemlösning
  • De sju kvalitetsstyrningsverktygen

Teknisk information

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.
Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser

Ladda ner Trainor-appen

Du kan genomföra eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta på Trainor-appen. Den kostnadsfria apphytten kan användas utan internetuppkoppling, vilket ger flexibilitet i var och när lärande äger rum.

Trainor App