Kemiska arbetsmiljörisker

Exponering för kemiska riskkällor förekommer i ett flertal branscher och kan innebära allvarliga konsekvenser för användarens hälsa. För en säker hantering behöver du kunskap om risker med kemiska produkter, riskbedömning och nödvändiga skyddsåtgärder enligt gällande regler och föreskrifter. Kursen har fokus på härdplaster och uppfyller de teoretiska kraven på utbildning enligt föreskrifterna AFS 2014:43.
Den här klassrumskursen är för närvarande inte till salu

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss
Typ
Klassrum
Liveföreläsningar med en erfaren instruktör.
Kurslängd
1 dag
Hur lång tid tar kursen. Se detaljer i kurstabellen.
Språk
SvenskaSvenska
Språket som instruktören kommer att tala under kursen.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Kursen livesänds eller genomförs i våra lokaler, eller på plats hos kund.

Mål

Efter kursen har deltagaren fått förståelse om de kemiska arbetsmiljörisker, inklusive härdplasterna, som förekommer i verksamheten och de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt enligt gällande föreskrifter.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med kemiska arbetsmiljörisker i rollen arbetstagare, arbetsgivare, byggarbetsmiljösamordnare, byggherre, installatör, projektör, skyddsombud eller egna företagare.

Kursen innehåller

De kemiska riskkällor som förekommer i din verksamhet ska identifieras, riskerna ska bedömas och åtgärdas. I den här kursen får du kunskap om de kemiska risker som kan förekomma, de risker arbete med dem kan innebära och de skyddsåtgärder du behöver vidta för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Du får även lära dig de lagar och föreskrifter som reglerar användningen av kemiska arbetsmiljörisker, hur du riskbedömer och genomgång av säkerhetsdatablad med praktiska övningar.

 • Arbetsmiljölagen och närliggande föreskrifter
 • Reach, CLP
 • Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43)
 • Riskbedömning av kemiska produkter
 • Toxikologi och hälsorisker
 • Härdplaster och allergiframkallande produkter
 • Andra kemiska produkter med farosymboler
 • Klassificering och märkning
 • Genomgång säkerhetsdatablad och skyddsblad inklusive övningar
 • IT-stöd för hantering av säkerhetsdatablad
 • Skyddsåtgärder
 • Första hjälpen
 • Substitution Kursen avslutas med skriftligt prov.

Regelverk

Arbetsmiljölagen, AFS 2014:43

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Teknisk information

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser

Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App