CE-märkning

Ett CE-märke innebär att importörer och leverantörer intygar att produkterna uppfyller hälso- och säkerhetskrav. Vår kurs i CE-märkning behandlar leverantörs- och kundansvaret för de produkter som kan påverka personsäkerheten.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : CE-märkning
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Mål

Efter kursen ska du känna till vad CE står för och hur märkningen av produkter går till. Du ska även veta varför det är viktigt att arbeta med CE och vilka parter som är berörda.

Målgrupp

Du som arbetar med tillverkning, försäljning, export eller import av produkter som berörs av produktregelverk, men även du som arbetar inom drift eller underhåll och har arbetsmiljöansvar bör gå denna kurs

Kursen innehåller

CE-märkning:

 • En allmän genomgång av vad CE-märkning är, hur och varför den har kommit till. Produktregelverk:
 • Produkter som kräver CE-märket och vad det innebär. Direktiv för:
 • Maskiner
 • EMC
 • Lågspänningsutrustning
 • Personlig skyddsutrustning
 • Ekodesign
 • Enkla tryckkärl
 • Tryckbärande anordningar
 • Byggprodukter
 • Medicintekniska produkter
 • Hissar mm

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Relaterade kurser: