Grundorsaksanalys

De flesta fel eller problem som uppstår i en verksamhet kan lösas på många olika sätt. Viljan att snabbt ta hand om situationen gör att det kan finnas en tendens att välja en lösning som är enkel att genomföra. Dock kan det medföra att den egentliga orsaken (grundorsaken), inte blir känd och problemet uppstår på nytt. I den här kursen lär du dig metoder för att hitta och åtgärda rotorsaken till att problem uppstår.
Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss
Typ
Klassrum
Liveföreläsningar med en erfaren instruktör.
Kurslängd
1 dag
Hur lång tid tar kursen. Se detaljer i kurstabellen.
Språk
SvenskaSvenska
Språket som instruktören kommer att tala under kursen.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Kursen kan genomföras i våra lokaler, i era lokaler eller livesändas.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om olika metoder och angreppssätt för att kunna hitta och åtgärda grundorsaker till fel och problem.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som arbetar i industriföretag, energiföretag, fastighetsbranschen eller annan arbetsplats har en strävan efter att minska antalet problem och driftsstopp.

Kursen innehåller

Vid avhjälpande åtgärder är det vanligt att man tenderar behandla symptom i stället för bakomliggande orsaker till att felet uppstår. Om man väljer detta snabba tillvägagångssätt finns det stor risk att felet eller problemet återkommer. Kostnaderna för snabblösningar kan bli stora med tiden. Grundorsaksanalys eller Root Cause Analysis (RCA) är en metod som kan tillämpas vid såväl enkla som komplexa situationer och på olika nivåer inom verksamheten.

  • Introduktion till grundorsaksanalysarbetet
  • Kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer
  • Hur symptom och grundorsaker kan identifieras
  • Datainsamling, strukturering och analys
  • Olika verktyg för systematisk fel- och problemlösning
  • PDCA-hjulet
  • Val av kostnadseffektiva lösningar och genomförande

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Teknisk information

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser

Download Trainor App

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App