Projektarbete

I den här kursen levandegör vi teorin från övriga kurser i utbildningsprogrammet "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" med praktiska exempel från verkligheten. Du väljer själv vilket ämne du vill fördjupa dig inom. Projektarbetet ska kännas angeläget både för dig som kursdeltagare och företaget där du arbetar.

Den här klassrumskursen är för närvarande inte till salu

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Projektarbete
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Kursen ingår i "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" och kan inte läsas fristående.

Mål

Målet med projektarbetet är att du som kursdeltagare ska komma igång med att använda dig av teoretiska kunskaper från andra delar av programmet och implementera dessa i ditt företag.

Målgrupp

Alla som har en ledande befattning och arbetar med arbetsmiljöfrågor eller ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. Företagsledning, säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, arbetsledare, skyddsombud, skyddsingenjörer, arbetsmiljöingenjörer med flera.

Kursen innehåller

I den här kursen väljer du själv inriktningen. Projektarbetet ska kännas angeläget både för dig och företaget där du arbetar. Du kommer att handledas av vår kursledare och presentera projektarbetet för dina kurskamrater online via Teams. Du får även ta del av kurskamraternas presentationer, vilket är mycket lärorikt.
Exempel på tidigare projektarbeten:

  • Utbildningsprogram om arbetsmiljö för nyanställda.
  • Bullerkartläggning i verkstan.
  • Genomlysning av det ledningssystem man arbetar med arbetsmiljö efter.
  • Underlag för enkätundersökning av den psykosociala arbetsmiljön.
  • Mätning säkerhetskultur.

Förkunskaper

Du bör ha gjort merparten av delkurserna i "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare"

Relaterade kurser: